UPUTE O MJERI ZAšTITE OD ZARAZE VIRUSOM covid-19 (korona virus) u provedbi konzularnih poslova u VRH PARIZ