Predstavljanje prioriteta Predsjedanja Republike Hrvatske Vijecem Europske unije u francuskom Senatu

Odbor za europsku politiku francuskog Senata organizira na pocetku svakog novog PRES EU susret s veleposlanikom države koja predsjeda EU. Sastanak vlp Vucka i prvih tajnika u Veleposlanstvu RH I. šadure i D. Dujica s desetak senatora održan je 15. sijecnja 2020. godine. Domacin je bio predsjednik odbora Jean Bizet, koji je pocetkom prosinca 2019. boravio u Zagrebu s nekoliko senatora kada je primio i predsjednika Vlade RH A. Plenkovica. U svom uvodnom obracanju senator Bizet se osvrnuo na taj posjet s kojeg je ponio vrlo dobre dojmove. Veleposlanik Vucak je u svom govoru podsjetio na važnost datuma 15. sijecnja i na sve što se toga dana 1992. dogodilo, istakavši priznanje svih clanica EU koje su nam omogucile pocetak europskog puta koji je završio dvadesetak godina poslije. Veleposlanik je govorio o putu i izazovima s kojima se Republike Hrvatska susretala, od ratnih i poratnih dogadanja, postupne izgradnje povjerenja, iznimno zahtjevnih pregovora za pristupanje EU i konacno na ulazak u EU 2013. godine. Veleposlanik je zatim govorio o prioritetima hrvatskog Predsjedanja Vijecem EU s naglaskom na proširenje i na summit u Zagrebu koji ce biti posvecen toj temi. Izrazio je uvjerenje da ce se oko proširenja postici konsenzus. Nakon izlaganja svi nazocni senatori i senatorice komentirali su izlaganje i postavljali vrlo kompetentno pitanja o buducnosti Zapadnog Balkana i EU opcenito. Pitanja su u bila vrlo raznolika, cesto su iznošeni i politicki stavova stranke kojoj senatori pripadaju. Proširenje i hrvatski stavovi o buducnosti EU bili su u središtu zanimanja.

Priopćenja