O koncertu Iltona Wjuniskog u veleposlanstvu RH u Parizu

U prostorijama veleposlanstva Republike Hrvatska u Parizu održan je 24. rujna 2019. godine koncert Iltona Wjuniskog na klavikordu uz pratnju Valerie Balssa na flauti. Nakon završetka studija na Nacionalnom konzervatoriju u Parizu, Ilton Wjuniski posvecuje se medunarodnoj karijeri i proucavanju muzike pisane za klavikord, te sudjeluje na brojnim medunarodnim školama diljem svijeta u kojima proucava muziku renesanse pisanu za ovaj instrument. U Parizu je osnovao svoj ansambl „trio Orpheus“ s kojima je nastupao diljem Europe i svijeta. Trenutno je profesor na Konzervatoriju u Parizu. Na koncertu u veleposlanstvu izveo je djela Andree Antica, koji je roden u Montovunu 1480-te, a stvarao je u Rimu i u Veneciji. Djelo „Frotolle intabulate de sonare organi“, prvi put izdano u Rimu 1517 jedno je od najpoznatijih kompozicija za klavikord, a sastoji se od 26 kratkih kompozicija. Neke od njih pisane su i izvedene uz pratnju flaute.

Priopćenja