Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – objava biracima

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020. Izbori na birackom mjestu u sjedištu diplomatsko-konzularnog predstavništava Republike Hrvatske u Francuskoj Republici održat ce se u subotu, 04. srpnja 2020. i nedjelju, 05. srpnja 2020. Izborno mjesto u Francuskoj Republici bit ce otvoreno u sjedištu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Parizu na adresi 7, Square Thiers, 75116 Paris, a glasovanje ce na dane održavanja izbora biti organizirano u vremenu od 07:00 do 19:00; Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Francuskoj Republici poziva sve hrvatske državljane koji žele glasovati na izbornom mjestu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Francuskoj Republici na prethodnu/aktivnu registraciju biraca. Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/izbori-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor-2020/16317 dostupne su sve detaljne informacije i svi predvideni obrasci zahtjeva. Ispunjeni i potpisani obrasci zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju i zahtjeva za promjenu mjesta prethodne/aktivne registracije mogu se dostaviti na sljedece adrese Veleposlanstva Republike Hrvatske u Francuskoj Republici: putem elektronske pošte: conspari@mvep.hr; vrhpariz@mvep.hr na poštansku adresu Veleposlanstva: 7, Square Thiers, 75116 Paris, VAŽNA NAPOMENA: U svim slucajevima podnositelj zahtjeva treba: vlastorucno potpisati svoj zahtjev za prethodnu/aktivnu registraciju, ispuniti sve predvidene rubrike, ime i prezime, državu i tocnu adresu u inozemstvu, MBG ili OIB, obvezno navesti kontakt podatke - broj telefona, odnosno broj mobitela, te e-mail adresu, u rubrici nadležno tijelo se upisuje Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Parizu, obvezno priložiti presliku osobnog identifikacijskog dokumenta; Rok za podnošenje zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju istjece u srijedu, 24. lipnja 2020. I. BIRACI KOJI IMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ 1. Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora nece biti u mjestu svog prebivališta, mogu zatražiti: a) PRIVREMENI UPIS - ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta.Biraci se privremeno upisuju u registar biraca za mjesto gdje ce se zateci na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis u registar biraca izvan mjesta prebivališta biraci mogu podnijeti nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar biraca, neovisno o mjestu upisa u registar biraca. Biraci koji su zatražili privremeni upis izvan mjesta prebivališta glasuju za svoju izbornu jedinicu, a moci ce glasovati samo na birackom mjestu koje ce odrediti nadležno izborno povjerenstvo za privremeno upisane birace. Iznimno, biracu se može na njegov zahtjev omoguciti privremeni upis u registar biraca unutar istoga grada ili opcine, ukoliko ce se na dan izbora za Hrvatski sabor zateci na podrucju drugog naselja unutar istoga grada ili opcine u kojoj ima prebivalište i radi se o istoj izbornoj jedinici, u kojem slucaju, birac glasuje na redovnom birackom mjestu. b) PRETHODNU REGISTRACIJU - ako žele glasovati u inozemstvu. Biraci se prethodno registriraju za državu odnosno konzularno podrucje gdje ce se zateci na dan održavanja izbora u inozemstvu. Zahtjev za prethodnu registraciju biraci mogu podnijeti nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar biraca. 2. Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora ce se zateci izvan mjesta svog prebivališta ili u inozemstvu mogu, iznimno, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i konzularnog podrucja na kojem ce se zateci na dan izbora, temeljem koje ce moci glasovati: na birackom mjestu naznacenom na potvrdi ili na (bilo kojem) redovnom birackom mjestu unutar svoje izborne jedinice, ukljucujuci redovno biracko mjesto biraca ili na (bilo kojem) posebnom birackom mjestu izvan svoje izborne jedinice ili na birackom mjestu odredenom u (bilo kojoj) diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta biraci podnose nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar biraca prema mjestu svog prebivališta. II. BIRACI KOJI NEMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju biti AKTIVNO REGISTRIRANI. a) Biraci kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju vec ce se po službenoj dužnosti aktivno registrirati za državu i konzularno podrucje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Biraci koji ce se na dan održavanja izbora nalaziti na podrucju druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi razlicitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE. Birac koji ne promijeni mjesto aktivne registracije, moci ce glasovati samo u mjestu gdje je vec aktivno registriran po službenoj dužnosti za državu i konzularno podrucje prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici. b) Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za aktivnu registraciju biraci mogu podnijeti: najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar biraca, ako ce se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj. III. e-Gradani Biraci koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Gradani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, putem sustava e-Gradani. IV. IZDAVANJE POTVRDA ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA Skrece se pozornost biracima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važece osobne iskaznice ulaze u popis biraca i nalazit ce se na izvacima iz popisa biraca koji ce biti dostavljeni na biracka mjesta. Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biracko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa biraca jer primjerice nemaju važecu osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta biraca. Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu.

Priopćenja