Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske - objava biracima

Vlada Republike Hrvatske je 14. studenoga 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Za dan održavanja izbora odredena je nedjelja, 22. prosinca 2019. Izborno mjesto u Francuskoj Republici bit ce otvoreno u sjedištu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Parizu na adresi 7, Square Thiers, 75116 Paris, a glasovanje ce na dan održavanja izbora biti organizirano u vremenu od 07:00 do 19:00; Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Francuskoj Republici poziva sve hrvatske državljane koji žele glasovati na izbornom mjestu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Francuskoj Republici na prethodnu/aktivnu registraciju biraca. Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/predsjednicki-izbori-2019/13319 dostupni su svi predvideni obrasci zahtjeva. Ispunjeni i potpisani obrasci zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju i zahtjeva za promjenu mjesta prethodne/aktivne registracije mogu se dostaviti na sljedece adrese Veleposlanstva Republike Hrvatske u Francuskoj Republici: putem elektronske pošte: conspari@mvep.hr; na poštansku adresu Veleposlanstva: 7, Square Thiers, 75116 Paris, VAŽNA NAPOMENA: U svim slucajevima podnositelj zahtjeva mora vlastorucno potpisati svoj zahtjev za prethodnu/aktivnu registraciju te priložiti presliku valjanog osobnog identifikacijskog dokumenta. ROK ZA PODNOšENJE ZAHTJEVA Rok u kojem biraci mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju, prethodnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta istjece Rok za podnošenje zahtjeva istjece u srijedu, 11. prosinca 2019. Obavještavaju se biraci da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar biraca te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar biraca izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Biraci mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar biraca u službi za opcu upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opcu upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 7. prosinca 2019. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati. Detaljnije obavijesti bit ce objavljene na mrežnim stranicama nadležnih ureda. VAŽNA NAPOMENA: S obzirom na mogucnost održavanja drugog kruga glasovanja, pozivaju se biraci da se, prilikom podnošenja zahtjeva za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta za prvi krug glasovanja, izjasne i za drugi krug glasovanja. Biraci, u slucaju održavanja drugog kruga glasovanja, odmah po odredivanju datuma drugog kruga glasovanja, a najkasnije do 10 dana prije dana održavanja drugog kruga glasovanja, mogu podnijeti novi zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta te mogu izmijeniti ranije podneseni zahtjev ili odustati od njega. Nadležni uredi u Republici Hrvatskoj ce na dan 11. prosinca 2019. raditi sa strankama do 16:00 sati radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar biraca izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta. O radnom vremenu nadležnih ureda u slucaju održavanja drugog kruga glasovanja biraci ce biti naknadno obaviješteni. I. BIRACI KOJI IMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora nece biti u mjestu svog prebivališta, mogu zatražiti: a) PRIVREMENI UPIS-ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta. Biraci se privremeno upisuju u registar biraca za mjesto gdje ce se zateci na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis u registar biraca izvan mjesta prebivališta biraci mogu podnijeti nadležnom uredu, neovisno o mjestu upisa u registar biraca. b) PRETHODNU REGISTRACIJU-ako žele glasovati u inozemstvu. Zahtjev za prethodnu registraciju biraci mogu podnijeti nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj. c) POTVRDU ZA GLASOVANJE IZVAN MJESTA PREBIVALIšTA - temeljem koje ce moci glasovati na bilo kojem birackom mjestu u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta biraci podnose nadležnom uredu prema mjestu svog prebivališta. II. BIRACI KOJI NEMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju se AKTIVNO REGISTRIRATI na zahtjev ili po službenoj dužnosti. a) Biraci kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati vec ce po službenoj dužnosti biti aktivno registrirani za državu i konzularno podrucje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Biraci koji ce se na dan održavanja izbora nalaziti na podrucju druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi razlicitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije. Birac koji ne promijeni mjesto aktivne registracije, moci ce glasovati samo u mjestu gdje je vec aktivno registriran po službenoj dužnosti za državu i konzularno podrucje prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici. b) Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za aktivnu registraciju biraci mogu podnijeti: najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj, ako ce se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj. Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr dostupni su svi obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda. Svoje zahtjeve biraci mogu podnijeti neposredno u nadležnom uredu, elektronickim putem na objavljenu e-mail adresu nadležnog ureda ili putem sustava e-Gradani. III. e-Gradani Biraci koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Gradani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, putem sustava e-Gradani. IV. IZDAVANJE POTVRDA ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA Skrece se pozornost biracima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važece osobne iskaznice ulaze u popis biraca i nalazit ce se na izvacima iz popisa biraca koji ce biti dostavljeni na biracka mjesta. Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biracko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa biraca jer primjerice nemaju važecu osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaje nadležni ured u Republici Hrvatskoj prema mjestu prebivališta biraca. Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu. Zahtjev za aktivnu / prethodnu registraciju biraca

Priopćenja