Odluka o cijepljenju stranih državljana s dugoročnim ili stalnim boravkom u Republici Bugarskoj

Počinje cijepljenje stranih državljana koji se nalaze u jednoj od ciljnih skupina prve četiri faze Nacionalnog plana Republike Bugarske za cijepljenje protiv COVID-19. Oni strani državljani koji se žele cijepiti protiv COVID-19 moraju imati dozvoljen dugoročni ili stalni boravak u Republici Bugarskoj.

Strani državljani koji će se cijepiti trebaju zakazati termin kod svojeg liječnika opće prakse ili u ordinacijama za imunizaciju Regionalne zdravstvene inspekcije na teritoriju oblasti prema stalnoj adresi.

Informacija će biti objavljena i na Internet adresi: https://coronavirus.bg.

Sukladno čl. 83., st.1. Zakona o zdravlju, strani državljani, kojima je dozvoljen dugoročni ili stalni boravak u Republici Bugarskoj mogu koristiti medicinsku pomoć prema čl. 81. i 82. navedenog zakona ravnopravno s bugarskim državljanima.

 Stranice