Zapocelo izdavanje elektronicke osobne iskaznice

Sukladno odredbama novoga Zakona o osobnim iskaznicama hrvatski državljani mogu, od 8. lipnja 2015. godine, u policijskim upravama i postajama predati zahtjev za elektronicke osobne iskaznice. Pravo na hrvatsku elektronicku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani, bez obzira na dob i prebivalište, jer ce se onima u inozemstvu upisati podatak o njihovom prebivalištu izvan Hrvatske. Takoder, hrvatski državljani koji prebivaju u inozemstvu, zahtjev za izdavanje elektronicke osobne iskaznice mogu podnijeti u bilo kojoj policijskoj upravi ili postaji u Hrvatskoj, dok hrvatskim državljanima s prebivalištem u RH osobnu iskaznicu izdaje policijska uprava ili postaja nadležna prema mjestu prebivališta ili boravišta. Naglašavamo da ne postoji obaveza mijenjanja trenutno važecih osobnih iskaznica sve do isteka njihovog roka važenja te da osobe koje imaju osobnu iskaznicu s trajnim rokom važenja nemaju uopce potrebu mijenjanja, ali ukoliko žele svoju osobnu iskaznicu zamijeniti novom, elektronickom, mogu to uciniti. Novim Zakonom je, uz redovni i ubrzani postupak, propisano i izdavanje osobne iskaznice u žurnom postupku, u kojem se osobna iskaznica izdaje u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva. Osobnu iskaznicu izdanu u žurnom postupku gradanin ce preuzimati u policijskoj upravi u kojoj je podnio zahtjev, a ukoliko je zahtjev podnio u policijskoj postaji, osobnu iskaznicu podiže u policijskoj upravi u cijem je postaja sastavu. Kakve ce vrste elektronickih osobnih iskaznica od ponedjeljka biti dostupne, koji su im rokovi važenja te cijene ovisno o vrsti postupka u kojem je zahtjev predan, procitajte u priloženom plakatu. Informacija o izdavanju elektronickih osobnih iskaznica (PDF)

Priopćenja