Vizni sustav

VIZNI SUSTAV Od dana pristupanja Europskoj uniji Hrvatska je obavezna izravno primjenjivati vizni sustav EU, stoga ce Vlada Republike Hrvatske pokrenuti postupak za stavljanje izvan snage Sporazuma izmedu Vlade RH i Vijeca ministara BiH o ukidanju viza.

VIZNI SUSTAV Od dana pristupanja Europskoj uniji Hrvatska je obavezna izravno primjenjivati vizni sustav EU, stoga ce Vlada Republike Hrvatske pokrenuti postupak za stavljanje izvan snage Sporazuma izmedu Vlade RH i Vijeca ministara BiH o ukidanju viza. Medutim, s obzirom da se Bosna i Hercegovina nalazi u kategoriji zemalja cijim državljanima nije potrebna viza za ulazak u države clanice EU ako su nositelji biometrijskih putovnica, ni Hrvatska od 01. srpnja o.g. nece zahtijevati vize za BiH državljane prilikom ulaska Republiku Hrvatsku, ukoliko te osobe imaju biometrijsku putovnicu. Imajuci u vidu duljinu granice izmedu Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i trajni interes Hrvatske za dobrim bilateralnim odnosima s BiH, Hrvatska je uputila prijedlog Vijecu EU da se i nakon ulaska Hrvatske u punopravno clanstvo, državljanima Bosne i Hercegovine dopusti ulazak u Republiku Hrvatsku kao i do sada s osobnim iskaznicama. Takoder, radi se i na novom Ugovoru izmedu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o granicnim prijelazima te na novom Sporazumu o pogranicnom prometu kako bi se olakšao život gradanima koji žive uz državnu granicu, a u skladu s pravilima Europske unije.

Priopćenja