Veleposlanik Ivan Del Vechio posjetio Zenicko-dobojsku županiju

Veleposlanik Ivan Del Vechio posjetio je Zenicko-dobojsku županiju gdje se sastao s premijerom Miralemom Galijaševicem, ministrom gospodarstva Zvonimirom Andelic i ministrom za prostorno uredenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Fahrudinom Brkicem. Veleposlanik Del Vechio s domacinima je razgovarao o mogucnosti sufinanciranja izgradnje mosta na rijeci Usori u mjestu Sivša. Ministar Brkic upoznao je prisutne kako je izgradnja i odražavanje ovog mosta u nadležnosti lokalne zajednice, odnosno u nadležnosti opcine Sivša. Iako održavanje lokalne infrastrukture nije u nadležnosti županijskih vlasti, premijer Galijaševic iskazao je spremnost da se i Zenicko-dobojska županija, koja je financirala izradu potrebne dokumentacije, ukljuci i u drugi dio projekta - realizaciju izgradnje mosta na Usori kroz zajednickog projekta. U nastavku razgovora veleposlanik Del Vechio je predložio premijeru i ministrima da se definira i pripremi zajednicki projekt revitalizacije turisticke staze izmedu Vareša i starog kraljevskog grada Bobovca, za cije bi se financiranje tražila sredstva od medunarodnih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Tijekom sastanka razgovaralo se i o poceku izgradnje HE Vranduk, koju ce graditi konzorcij hrvatskih tvrtki, te o drugim vidovima suradnje u podrucju europskih integracija. Na kraju boravka u Zenicko-dobojskoj županiji veleposlanik Del Vechio sastao se s predstavnicima hrvatskog naroda, s kojima je razgovarao definiranju zajednickih projekata cija bi realizacija doprinijela održivom opstanku Hrvata u ovoj Županiji.

Priopćenja