Produžen rok za odjavu i prijavu prebivališta

Vlada Republike Hrvatske 27.prosinca o.g. donijela je Uredbu o izmjeni Zakona o prebivalištu kojom rok za prijavu i odjavu prebivališta produžuje do kraja 2014. godine. Više informacija na: https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/files/file/2013/131113-prebivaliste.pdf

Priopćenja