Politicki odnosi

Politicki odnosi Politicki odnosi Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine zasnivaju se na dobrosusjedstvu i punom uzajamnom poštivanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Republika Hrvatska je supotpisnica daytonskog mirovnog sporazuma i ta joj uloga naleže da pridonosi stabilnosti BiH, ne miješajuci se pri tom u njene unutarnje poslove, ali nudeci svoje razumijevanje, podršku i suradnju. Bosna i Hercegovina je za Republiku Hrvatsku prijateljska i susjedna zemlja s kojom dijeli granicu u dužini od 1000 km. Upravo te cinjenice zahtijevaju stalno unapredenje institucionalnih okvira bilateralne suradnje dviju država što Republika Hrvatska želi osigurati kroz suradnju s Vijecem ministara BiH, Predsjedništvom BiH, medunarodnom zajednicom i politickim vodstvom bosansko-hercegovackih Hrvata. Bilateralni odnosi - Dvije države uspostavile su diplomatske odnose 21. srpnja 1992. godine. Od uspostave diplomatskih odnosa, Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina potpisale su brojne bilateralne sporazume kojima se reguliraju politicka, gospodarska, pravna i druga pitanja koja su od obostranog interesa za dvije države. Medu važnim potpisanim bilateralnim sporazumima treba istaknuti Ugovor o državnoj granici, Sporazum o povratku izbjeglih osoba, Ugovor o suradnju u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala, Sporazum o pogranicnom prometu i suradnju, Sporazum o odredivanju granicnih prijelaza, Sporazum o socijalnom osiguranju, Sporazum o uzajamnom ukidanju viza, odnosno o prelasku državne granice uz predocenje osobne iskaznice. Uz redovite i intenzivne bilateralne susrete najviših predstavnika dviju država, suradnja dviju država institucionalizirana je potpisivanjem Sporazuma o uspostavljanju Medudržavnog vijeca za suradnju izmedu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje se sastaje dva puta godišnje u svrhu medusobnih konzultacija i koordinacije daljnjih aktivnosti u svim pitanjima od zajednickog interesa u okviru nadležnosti institucija dviju država utvrdenih njihovim ustavima. Do 7. lipnja 2004. godine održano je devet sjednica Medudržavnog vijeca za suradnju. Projekti pomoci na podrucju povratka izbjeglih i prognanih osoba - Izražavajuci svoju ustavnu obvezu o pomoci Hrvatima u BiH, uzimajuci u obzir potrebu omogucavanja povratka u prijeratna prebivališta svima onima koji to žele potpisan je Ugovor o donaciji gradevinskog materijala. Vlada RH do sada je izdvojila 60 milijuna Kn za obnovu ratom razorenih i oštecenih kuca u vlasništvu hrvatskih obitelji u podrucjima bosanske Posavine, banjalucke regije i opcine Jajce u srednjoj Bosni. Program pomoci proširen je i na hrvatske vlasnike stambenih jedinica cije su kuce ili stanovi bili devastirani uslijed nebrige privremenih korisnika koji su zaposjedali ovu imovinu do povratka stvarnih vlasnika. Ovaj program nastavlja se i dalje. Regionalna suradnja - Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina u mnogim su aspektima upucene jedna na drugu, a zbivanja u njima imaju i regionalno znacenje. Dobivanjem statusa kandidata za punopravno clanstvo u EU, RH jaca vlastitu europsku perspektivu i položaj te istodobno snaži i proces širenja eurozone mira, suradnje i razvoja u našem susjedstvu. Bit hrvatskog pristupa regionalnoj suradnji i integracijama sastoji se u djelotvornom rješavanju regionalnih problema, kao što su, primjerice, problemi ilegalnih migracija, prometna pitanja, pitanja zaštite okoliša, suradnja u borbi protiv organiziranog kriminala. U cilju poticanja daljnjeg razvoja, boljih odnosa i jacanja stalnih napora na podrucjima zajednickog interesa, Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina potpisale su i Protokol o suradnji u procesu europskih integracija. Temeljem potpisanog Protokola predstavnici Ministarstva za europske integracije RH i Ureda za europske integracije BiH suraduju na podrucjima razvoja Procesa stabilizacije i pridruživanja, uskladivanja nacionalnog zakonodavstva s odgovarajucim europskim zakonodavstvom, prevodenju cjelokupnog zakonodavstava razmjenom informacija i iskustava, organizacijom zajednickih sastanaka, razmjenom strucnjaka u podrucjima od zajednickog interesa, itd. Dvije države aktivno suraduju i kroz razlicite europske inicijative i organizacije (SEECP, SEI, PS). Republika Hrvatska podupire korake Bosne i Hercegovine prema euro-atlantskim integracijama te ce joj pomagati na tom putu. Dosadašnji veleposlanici RH u BiH: dr. Zdravko Sancevic, Darinko Bago i dr. Damir Zoric. Sadašnji veleposlanik je dr.sc. Josip Vrbošic koji je na toj dužnosti od 31. svibnja 2001. godine.

Priopćenja