Osnovan neformalni Klub hrvatskih gospodarstvenika u BiH

Na poticaj Veleposlanstva Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini u Vitezu je održan utemeljiteljski sastanak neformalnog Kluba hrvatskih gospodarstvenika u Bosni i Hercegovini. Hrvatskim gospodarstvenicima koji djeluju u Bosni i Hercegovini uvodno su obratili veleposlanik Republike Hrvatske, Ivan Del Vechio, i predsjednik Federacije BiH, Marinko Cavara. Hrvatski veleposlanik Del Vechio kazao je kako su Bosna i Hercegovina i Hrvatska kljucni gospodarski partneri te je skrenuo pozornost na to kako se mnogi investitori, ne samo strani nego i domaci, suocavaju s mnogim barijerama i problemima koji otežavaju poslovanje. Dodao je kako je namjera, izmedu ostalog, lobirati za donošenje zakonskih rješenja koja ce stvoriti bolju poslovnu klimu. ""Želimo stvoriti zdravije ozracje za investiranje, a u interesu razvoja gospodarstava i Bosne i Hercegovine i Hrvatske."", naglasio je veleposlanik Del Vechio. Veleposlanik je izvijestio prisutne kako je, baš na taj dan kada se osnova Klub, Vijece Europske unije dalo svoju suglasnost da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju izmedu EU i BiH stupi na snagu. Stupanjem na snagu ovoga Sporazuma, od 1. lipnja o.g., stvara se sasvim nova perspektiva za Bosnu i Hercegovinu kojom se otvara niz financijskih mogucnosti za projekte koje ce definirati vlade u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. ""Otvara se prostor za IPA fondove, fondove prekogranicne suradnje, regionalne programe i cijeli set mogucnosti za ulaganje u gospodarstvo. Mi cemo to zajednicki koristiti jer cemo na taj nacin lakše dolaziti do financijskih sredstava iz fondova Europske unije. Konacan cilj je otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje gradana, prije svega mladih."", dodao je veleposlanik Del Vechio. Govoreci o ambijentu za poslovanje u Federaciji BiH, predsjednik Marinko Cavara istaknuo je kako je dužnost predstavnika vlasti da stvore ambijent i pravni okvir za lakše poslovanje. ""Mi ne možemo sami stvarati nova radna mjesta, ali je naša obveza omoguciti funkcioniranje propisa. Postoji mnogo nacina da jednostavnim potezima stvorimo prostor za nove investicije, odnosno da inozemne ulagace privucemo stabilnošcu pravnog sustava"", kazao je predsjednik Cavara. Naglasio je kako je cilj omoguciti svakom gospodarstveniku uvjete za bolje poslovanje i otvaranje radnih mjesta kako mladi ne bi odlazili iz BiH, a jedan od nacina za to je ukidanje nepotrebnih nameta. ""Poduzetnicima koji su uspjeli opstati u ovim teškim uvjetima i izmirivati obveze prema državi svakako treba cestitati."", istaknuo je predsjednik Cavara. Neformalni Klub hrvatskih gospodarstvenika u Bosni i Hercegovini utemeljuje je s ciljem unaprjedivanja poslovne suradnje izmedu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, narocito putem poticanja trgovine, investicija i drugih vidova gospodarske suradnje; pružanja podrške hrvatskim tvrtkama koje posluju u Bosni i Hercegovini; razmjene informacija, iskustava i ideja izmedu hrvatskih gospodarskih subjekata koji djeluju u Bosni i Hercegovini; uspostave kontakata s državnim tijelima, gospodarskim komorama i drugim gospodarskim asocijacijama radi poboljšanja uvjeta za poslovanje i ulaganje. Na utemeljiteljskom sastanku osnovan je i Koordinacijski odbor koji ce u narednom periodu rukovoditi radom Kluba, a njegovi clanovi su: Milan šarlija (Podravka), ujedno i predsjednik Odbora, Marko Gracak (TDR), Miro Težulat (Ledo), Tomislav Sliškovic (Sarajevski kiseljak), Franjo Rajkovic (Economic) i David Dolinar (Konzum).

Priopćenja