Održan sastanak Kluba hrvatskih gospodarstvenika u BiH

Klub hrvatskih gospodarstvenika u Bosni i Hercegovini održao je svoju redovitu sjednicu na kojoj su razmatrane aktivnosti Kluba u proteklom razdoblju te plan aktivnosti za naredni period. Predsjednik Kluba hrvatskih gospodarstvenika Milan šarlija uvodno je konstatirao kako Klub ima vrlo dobar image u bh. javnosti te kako je potrebno dinamizirati rad Kluba rješavanjem konkretnih aktualnih problema u poslovanju. Veleposlanik Del Vechio podržao je dosadašnje aktivnosti Kluba te se založio za veci angažman tvrtki u medusobnoj razmjeni informacija. Takoder je informirao clanove Kluba hrvatskih gospodarstvenika o aktivnostima Veleposlanstva u proteklom razdoblju na podrucju otklanjanja poteškoca u gospodarskom poslovanju. Govoreci o znacaju hrvatskih investicija u bh. gospodarstvo, veleposlanik Del Vechio je rekao kako je Republika Hrvatska u 2015. godini ponovno izbila na prvo mjesto po visini direktnih stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, iznijevši podatak da je u toj godini uloženo 82 milijuna eura. Time su hrvatski investitori zadržali znacajno mjesto u bh. gospodarstvu, odnosno u visokom postotku doprinose ukupnom BDP-u BiH i zapošljivosti bh. radnika. Tajnik Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH, gospodin Jozo Bejic, u svom je izlaganju na sastanku govorio o aktivnostima ovoga Ministarstva na planu poboljšanja poslovne klime, odnosno o novim zakonskim prijedlozima koji su u proceduri te o financijskim poticajima za malo i srednje poduzetništvo. Tijekom rasprave o daljnjim aktivnostima iskristaliziralo se nekoliko pitanja o kojima ce Klub otvoriti dijalog s mjerodavnim bh. institucijama. Kao prvo pitanje o kojem treba otvoriti raspravu gospodarstvenici su naveli prekasno informiranje gospodarskih subjekata o donošenju novih propisa pri cemu su rokovi za prilagodbu i primjenu prekratki, što otežava robni promet i izaziva dodatne financijske troškove.

Priopćenja