Objavljen Javni natjecaj za financiranje programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je 2. lipnja 2015. Javni natjecaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2015. godinu. Prijaviti se mogu registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opce i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su: • izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture, te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznacajnijim kulturnim manifestacijama; • potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje; • nabava knjiga i casopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveucilišta) i narodne knjižnice te potpora nakladnickoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i casopisa od kulturološkog znacenja; • izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do sveucilišta) te izrada programa i projekata za izvodenje nastave na hrvatskom jeziku; • izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za lijecenje, zaštitu i ocuvanje zdravlja; • infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prednost u dobivanju financijske potpore i nadalje ce imati veci projekti koji proizvode dugorocnije ucinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, zatim programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranicne suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica. Prijavu programa i projekta na prijavnom obrascu s traženom projektnom dokumentacijom potrebno je dostaviti iskljucivo poštom na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, s napomenom "za Javni natjecaj". Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Natjecaja, zakljucno s 2. srpnja 2015. godine. Tekst natjecaja i pripadajuci obrasci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog ureda, na adresi: www.hrvatiizvanrh.hr. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: +385 1 6444 692, 6444 681 radnim danom od 10.00 do 14.00 sati ili na e-poštansku adresu: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr.

Priopćenja