OBAVIJEST O POSTUPANJU HRVATSKIH DRŽAVLJANA KOJI SU SE S VOZILIMA ZATEKLI U INOZEMSTVU, A ISTICE ILI JE ISTEKLA VALJANOST PROMETNE DOZVOLE VOZILA

- Uputa za povratak u Republiku Hrvatsku Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske savjetuje hrvatskim državljanima koji su se s vozilima zatekli u inozemstvu (u Bosni i Hercegovini) te se radi globalne pandemije širenja koronavirusa nisu mogli ili ne mogu vratiti u Republiku Hrvatsku, a u meduvremenu im istice ili je istekla valjanost prometne dozvole i stoga im je otežan, odnosno, onemogucen povratak u Republiku Hrvatsku: 1. U državi u kojoj su se zatekli (u Bosni i Hercegovini), ukoliko je to moguce, trebaju obaviti tehnicki pregled vozila i o tome zatražiti izdavanje Zapisnika o tehnickom pregledu iz kojeg mora biti razvidno da je vozilo tehnicki ispravno. 2. Pribaviti za svoje vozilo policu osiguranja (isto je moguce pribaviti putem interneta) Nakon povratka u Republiku Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine, obzirom da Bosna i Hercegovina nije clanica Europske unije, vlasnici vozila koji su obavili tehnicki pregled u Bosni i Hercegovini, morati ce tehnicki pregled vozila obaviti ponovo u Hrvatskoj ukoliko u Hrvatskoj žele obaviti produljenje valjanosti prometne dozvole. Za pitanja u vezi police osiguranja od automobilske odgovornosti dobivene u drugoj državi (u BiH) te njeno važenje u postupku produženja važenja prometne dozvole na teritoriju Republike Hrvatske vlasnici vozila se trebaju obratiti Hrvatskom uredu za osiguranje.

Priopćenja