Ministar Orepic sudjelovao na konferenciji o granicnoj sigurnosti

Ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Vlaho Orepic sudjelovao je na 11. godišnjem ministarskom sastanku o suradnji u podrucju granicne sigurnosti u Jugoistocnoj Europi, koji je održan na Jahorini u organizaciji Ženevskog centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ministar Orepic predsjedao je panelom tematski fokusiranim na DCAF-ov Program granicne sigurnosti. Republika Hrvatska bila je korisnica DCAF-a do 2006. godine, a od tada hrvatski strucnjaci prenose svoja znanja i iskustva. Program se pokazao izvrsnim okvirom za multilateralni dijalog kljucnih aktera na podrucju granicne sigurnosti, ne samo u Jugoistocnoj Europi, vec i na razini Europske unije. Ovom prilikom ministar Orepic je naglasio kako ce Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske nastaviti snažno podupirati buducu suradnju u okviru DCAF-a kao i clanstvo svih zemalja jugoistocne Europe u Europskoj uniji kao kljucni element za uspostavu mira, sigurnosti i napretka. Na marginama konferencije na Jahorini ministar Orepic sastao se ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Draganom Mekticem i državnim tajnikom u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Slovenije Boštjanom šeficem. Više od tisucu kilometara duga granica izmedu Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine ujedno je i vanjska granica Europske unije, stoga je intenziviranje postojece dobre suradnje od iznimne važnosti za sigurnost naših gradana i sigurnost Europske unije. Ministar Orepic istaknuo je da se sigurnost ne može sagledavati parcijalno, buduci da su problemi i izazovi zajednicki te da je u tom segmentu izuzetno važno jacanje regionalne suradnje. U tom svjetlu Republike Hrvatska snažno podupire Bosnu i Hercegovinu na njezinom putu prema euroatlantskim integracijama. U ocekivanju dobre turisticke sezone, prepoznata je važnost olakšanog protoka putnika kako bi se promet preko granicnih prijelaza odvijao što brže i bez vecih zastoja. Na sastanku s državnim tajnikom u slovenskom Ministarstvu unutarnjih poslova, Boštjanom šeficem, istaknuta je važnost zajednickog djelovanja država na nekadašnjoj zapadnobalkanskoj ruti i važnost zajednickog doprinosa u ocuvanju grcko-makedonske granice. (Izvor: Ministarstvo unutarnjih poslova RH)

Priopćenja