Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

U cilju promicanja veza i jacanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te ocuvanja hrvatskog identiteta, odnosno promicanja hrvatskog jezika, kulture, tradicije i jacanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoc ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2015.godini objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Javni poziv je namijenjen sljedecim kategorijama primatelja: 1) Neprofitne organizacije izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj (udruge gradana, zaklade, ustanove i ostale organizacije koje ne ostvaruju dobit ili profit za svoj rad), kao i hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske. 2) Fizicke osobe ciji projekti obuhvacaju brigu za ocuvanje i jacanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske. 3) Ugroženi pojedinci - pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama. Javni poziv i prijavni obrasci dostupni su na internetskim stranicama Državnog ureda, na adresi: www.hrvatiizvanrh.hr. Natjecaj je otvoren do 18. ožujka 2015. godine.

Priopćenja