Javni poziv za pohadanje tecaja ucenja hrvatskog jezika za pripadnike hrvatskog naroda izvan RH

Objavljen je Javni poziv za pohadanje tecaja ucenja hrvatskog jezika za pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija objavilo je Javni poziv za pohadanje tecaja ucenja hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu i Splitu za ljetni semestar akademske godine 2006./07.

Objavljen je Javni poziv za pohadanje tecaja ucenja hrvatskog jezika za pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija objavilo je Javni poziv za pohadanje tecaja ucenja hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu i Splitu za ljetni semestar akademske godine 2006./07. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija prema Pravilniku o naknadi za ucenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, preuzima obvezu placanja školarine za ucenje hrvatskog jezika za kandidate hrvatskog podrijetla s prebivalištem izvan granica Republike Hrvatske. Javni poziv, kao i Pravilnik o stipendiranju ucenika i studenata u RH – pripadnika hrvatskog naroda izvan RH, te Pravilnik o naknadi za ucenje hrvatskog jezika u RH za pripadnike hrvatskog naroda izvan RH nalazi se na javnim web stranicama MVPEI: http://www.mvpei.hr/hmiu/tekst.asp?q=m008

Priopćenja