Jacanjem gospodarstva do održivog o(p)stanka Hrvata u BiH

Na inicijativu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, u prostorijama Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru održan je sastanak clanova Odbora za gospodarstvo HNS-a, clanova Koordinacijskog odbora Kluba hrvatskih gospodarstvenika u BiH, predstavnika UBH-a „Prsten” Ivana Milolože i predstavnika Vlade Hercegovacko-neretvanske županije. Predsjednik Odbora za gospodarstvo HNS-a Damir Ljubic, koji je predsjedao sastanku, uvodno je pojasnio kako je cilj ovog okupljanja gospodarstvenika bolje povezivanje gospodarstava Hrvatske i Bosne i Hercegovine radi optimalnog korištenja potencijalima i resursima obaju gospodarstava, imajuci narocito u vidu i kontekst o(p)stanka Hrvata u BiH. Istaknuo je kako se moraju stvoriti mehanizmi koji ce omoguciti bolje gospodarsko povezivanje, cime ce se, medu ostalim, sprijeciti daljnje iseljavanje Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Veleposlanik Del Vechio pojasnio je kako je temeljna zamisao da se kroz mjerodavni odbor Hrvatskog narodnog sabora povežu gospodarstvo, znanost i povezane discipline, cime bi se pomoglo županijskim i opcinskim tijelima te drugim akterima u lokalnim zajednicama u BiH da definiraju i realiziraju konkretne razvojne projekte, koji bi se financirali iz razlicitih dostupnih izvora, kao što su UNDP, GIZ, razvojni fond MVEP-a i drugi subjekti. Spomenuo je nekoliko projekata o kojima se vec preliminarno razgovaralo na terenu. Predsjednik Kluba hrvatskih gospodarstvenika Milan šarlija predstavio je dosadašnji rad gospodarskog kluba, istaknuvši kako mu je glavni cilj stvaranje boljeg poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini i povezivanje hrvatskih i bosanskohercegovackih gospodarstvenika. Izrazio je svoje ocekivanje da ce Klub u buducnosti u suradnji s Hrvatskim narodnim saborom i UBH-om „Prsten” realizirati i zahtjevnije projekte.

Priopćenja