Izuzetno dobra suradnja Hrvatske i Bosne i Hercegovine u podrucju obrane

Sarajevo, 14. sijecnja 2014. – Tijekom prvog posjeta veleposlanika Del Vechia Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine razgovaralo se o bilateralnoj obrambenoj suradnji izmedu dvije zemlje, implementaciji MAP-a te potpori Hrvatske Bosni i Hercegovini na njenom putu prema euroatlantskim integracijama. Ministar Osmic naglasio je kako Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju izuzetno dobru suradnju u podrucju obrane te je zahvalio na potpori koju Hrvatska pruža Ministarstvu i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u oblasti obuke i školovanja vojnog kadra. Kao trenutno najznacajnije aktivnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga iznio je proces reforme obrane, novacenje novih pripadnika Oružanih snaga s posebnim naglaskom na pilot projekt prijema casnika iz gradanstva, ucešce u mirovnim misijama te pomoc Oružanih snaga civilnim strukturama tijekom prirodnih i drugih katastrofa. Zamjenica ministra obrane, gospoda Marina Pendeš, istaknula je kako je za Bosnu i Hercegovinu posebno važna mogucnost obucavanja i školovanja pripadnika Oružanih snaga BiH u Hrvatskoj. Osvrnula se i na nedavni posjet ministra obrane Republike Hrvatske, gospodina Ante Kotromanovica, Bosni i Hercegovini cime je dodatno ukazano na znacaj partnerstva i dobre suradnje Bosne i Hercegovine s Hrvatskom. Na kraju je iznijela nadu i ocekivanje kako ce Hrvatska, kao clanica EU-a i NATO-a, i dalje pružati svoju potporu Bosni i Hercegovini pri ispunjavanju uvjeta za clanstvo u euroatlantskim integracijama. U svom obracanju veleposlanik Del Vechio kazao je kako su veliki uspjeh Bosne i Hercegovine njezine Oružane snage, koje sudjelovanjem u mirovnim operacijama doprinose ugledu države. Takoder je iskazao cvrstu potporu Republike Hrvatske Bosni i Hercegovini na njenom putu prema NATO-u i EU, naglasivši kako Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom želi proširiti i razvijati odnose na partnerskoj osnovi.

Priopćenja