Izaslanstvo Državnog ureda za Hrvate izvan RH posjetilo BiH

Tijekom dvodnevnog posjeta Bosni i Hercegovini, od 25. do 26. rujna 2014., izaslanstvo Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, predvodeno predstojnicom Dariom Krsticevic, u pratnji veleposlanika RH u Bosni i Hercegovini Ivana Del Vechia, posjetilo je Vareš, Kiseljak, Kreševo, Sarajevo, Konjic i Ravno. U Varešu je održan sastanak s nacelnikom opcine Avdijom Kovacevicem i predsjedavajucim Opcinskog vijeca Zdravkom Maroševicem. Na sastanku se razgovaralo o položaju Hrvata koji žive na podrucju opcine Vareš te o provedbi projekata koji su financirani od strane Vlade Republike Hrvatske. Na sastanku je naglašeno kako na podrucju Opcine nema nacionalnih tenzija izmedu Bošnjaka i Hrvata te da i jedne i druge muci isti problem – teška gospodarska situacija i nemogucnost zapošljavanja, što dovodi do iseljavanja stanovništva. Tijekom posjeta Kiseljaku, hrvatsko izaslanstvo sastalo se s nacelnikom opcine Kiseljak, Mladenom Mišuricem Ramljakom, i predsjedavajucim Opcinskog vijeca, Bemisom Topalovicem, koji su zahvalili Vladi Republike Hrvatske na dosadašnjoj potpori projektima koji su od prioritetnog znacaja za opstanak i ostanak Hrvata u ovom djelu Bosne i Hercegovini. Tijekom sastanka s nacelnikom opcine Kreševo, Radojem Vidovicem, i predsjedavajucim Opcinskog vijeca, Mirsadom Beganovicem, razgovaralo se o gospodarskoj situaciji na podrucju opcine, s posebnim naglaskom na realizaciji infrastrukturnih i drugih projekata, medu kojima se isticu projekti koje financijski podupire Vlada Republike Hrvatske. Kao prioritet u narednom periodu nacelnik Vidovic je naveo proširenje poslovne zone Resnik te njeno cestovno povezivanje s koridorom Vc, za što je potrebno izgraditi novu cestu u dužini od 1600 metara. U Sarajevu je predstojnica Krsticevic obišla novu zgradu Studentskog doma, ciju je izgradnju sufinancirala Vlada Republike Hrvatske, koji bi vec u ovoj akademskoj godini trebao primiti prve studente. U tijeku je opremanje soba i pratecih prostorija. Hrvatsko izaslanstvo je posjetilo i opcinu Konjic gdje su, s nacelnikom opcine Emirom Bubalom i predsjedavajucim Opcinskog vijeca, Ivanom Karlovicem, razgovarali o obnovi infrastrukture (saniranje puta i elektrifikacija) u mjestima Hasani, Antunovici, Pandže i Rajici, cime bi se omogucio povratak izbjeglim i raseljenim Hrvatima iz ovih mjesta. Izmedu ostalog, uz temu položaja Hrvata u spomenutim opcinama te o modalitetima unapredenja buduce suradnje, izaslanstvo je obišlo i financirane projekte u sklopu prošlogodišnjeg Javnog natjecaja za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

Priopćenja