Intervju Oslobodenju, CEFTA

Veleposlanik Tonci Stanicic: CEFTA je ulaznica za EU, znaju li to u Sarajevu?! Provodenjem CEFTA i medusobne suradnje unutar te organizacije, zemlje dokazuju da su u stanju biti clanice Europske unije. Koliko je to važno ukazuje i nekoliko intervencija šefa misije EU u odnosu na vlasti u BiH u svezi Zakona o zaštiti domace proizvodnje...

Veleposlanik Tonci Stanicic: CEFTA je ulaznica za EU, znaju li to u Sarajevu?! Provodenjem CEFTA i medusobne suradnje unutar te organizacije, zemlje dokazuju da su u stanju biti clanice Europske unije. Koliko je to važno ukazuje i nekoliko intervencija šefa misije EU u odnosu na vlasti u BiH u svezi Zakona o zaštiti domace proizvodnje... više - link

Priopćenja