Hrvatska je pružila znacajnu pomoc poplavljenim podrucjima

Veleposlanik Ivan Del Vechio posjetio je opcinu Orašje gdje je s domacinima razgovarao o obnovi i saniranju šteta nastalih u poplavama u svibnju prošle godine te o jacanju gospodarske suradnje s Republikom Hrvatskom. Pomocnik nacelnika opcine za gospodarstvo, Pero Baotic, zahvalio je na znacajnoj pomoci koju je Vlada Republike Hrvatske dodijelila njihovoj opcini te je istaknuo kako su dobivenih 1.000.000,00 kuna utrošili za obnovu 100 stambenih jedinica. Veleposlanik Del Vechio istaknuo je kako je Hrvatska za pomoc i obnovu poplavljenih podrucja u Bosni i Hercegovini izdvojila skoro tri milijuna eura. „Danas smo htjeli napraviti iskorak da vidimo koji su to zajednicki projekti na kojima cemo raditi i prije svega pomoci razvoju gospodarstva na ovome podrucju kao i u edukaciji mladih o izradi projekata koji se zajednicki mogu kandidirati za financiranje iz fondova Europske unije. Radi se donatorskim fondovima, fondovima prekogranicne suradnje i kontaktima koje cu uspostaviti preko veleposlanstava u Sarajevu." izjavio je veleposlanik Del Vechio u Orašju. Na kraju posjeta Orašju veleposlanik Del Vechio obišao je su nekoliko obnovljenih kuca u naseljima Kopanice i Vidovice.

Priopćenja