Hrvatska iskustva u koordinaciji europskih poslova

U organizaciji Centra izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, Veleposlanstva Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini te Direkcije za europske integracije Vijeca ministara Bosne i Hercegovine 20. i 21. svibnja je održan seminar pod nazivom „Provedba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i izrada Programa integriranja u EU“. Na seminaru je sudjelovalo dvadesetak sudionika iz Direkcije za europske integracije kojima su hrvatska iskustva predstavile strucnjakinje Centra izvrsnosti Gordana Vidovic Mesarek i Dubravka Boric. Polaznicima seminara su se uvodno obratili veleposlanik Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Del Vechio te direktorica Direkcije za europske integracije Nevenka Savic. „Hrvatsko iskustvo može itekako biti od pomoci Bosni i Hercegovini da što uspješnije pristupi procesu europskih integracija“, rijeci su veleposlanika Del Vechia. Veleposlanik je takoder podsjetio kako Hrvatska ne samo da snažno podržava clanstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, vec je bila i inicijatorica rasprave unutar EU da se Bosna i Hercegovina ponovno stavi u fokus i pokrene na europskom putu što je pridonijelo britansko-njemackoj inicijativi i novom pristupu EU prema BiH. Na seminaru je bilo rijeci o hrvatskim iskustvima u koordinaciji europskih poslova, izradi i pracenju Programa integriranja u EU te prakticnim aspektima definiranja mjera za provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Navedene teme još više dobivaju na aktualnosti u svjetlu stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju izmedu EU i BiH 1. lipnja 2015. godine. Seminar je rezultat kontinuirane suradnje izmedu Centra izvrsnosti Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine u jacanju institucionalnih kapaciteta Bosne i Hercegovine na svim razinama za proces europskih integracija.

Priopćenja