SAD podržava politiku premijera Sanadera, vlp Neven Jurica

Odnosi Hrvatske i SAD-a u posljednjih su nekoliko mjeseci bili predmetom rasprava o tome je li Hrvatska zbog Europske unije zaboravila Washington. O odnosima dviju zemalja razgovarali smo s hrvatskim veleposlanikom u SAD-u Nevenom Juricom.

SAD podržava politiku premijera Sanadera Odnosi Hrvatske i SAD-a u posljednjih su nekoliko mjeseci bili predmetom rasprava o tome je li Hrvatska zbog Europske unije zaboravila Washington. O odnosima dviju zemalja razgovarali smo s hrvatskim veleposlanikom u SAD-u Nevenom Juricom. -Kako ocjenjujete odnose Hrvatske i SAD-a? =Ocjenjujem ih izvrsnim. SAD razumije i podupire hrvatsku poziciju na jugoistoku Europe kao stabilne i moderne demokracije koja susjednim zemljama u regiji pomaže i otvara put prema euroatlantskim integracijama, a Hrvatska podupire i daje doprinos SAD-u kao vodecoj sili koja u svijetu širi prostor slobode i vodi antiteroristicku koaliciju. -Zbog cega su odnosi sa SAD-om u posljednjih godinu dana bili zapostavljeni? =Mislim kako se u posljednjih godinu dana u hrvatskoj javnosti potpuno pogrešno ocjenjivalo da su odnosi bili zapostavljeni i to samo zato što je, opravdano, hrvatska državna politika intenzivno približavala Hrvatsku Europskoj uniji. Valja znati da je paralelno s tim procesom jednako intenzivno tekao proces transformacije hrvatskih oružanih snaga i harmoniziranja naših standarda s onim zemalja NATO-a. Uostalom, u okviru Jadranske povelje, zajedno s Makedonijom i Albanijom, mi smo došli do praga da na prvom NATO-ovu sastanku na vrhu, koji ce imati na dnevnom redu proširenje Saveza, budemo i službeno pozvani u NATO. U posljednjih godinu dana SAD se u globalnim razmjerima postavio kao vodeca supersila u stabilizaciji neuralgicnih podrucja u svijetu, u širenju globalnog prostora demokracije i slobode te u razvijanju vrlo složenih i sofisticiranih mehanizama u sprjecavanju medunarodnog terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Ti su procesi tekli dramaticno brzo i Hrvatska je hvatala korak. Danas se, medutim, Hrvatska precizno i odgovarajuce pozicionirala kao pouzdan partner SAD-u u kontekstu takozvane kolektivne ili kooperativne sigurnosti. Hrvatska je ukljucena u inicijativu PSI (Proliferation Security Initiative ), sa SAD-om održava vojne vježbe, predsjedava Stolom o protuproliferaciji (South-East European Defence Ministerial) i ukljucena je u cijeli paket sigurnosnih aranžmana. -Koji su konkretni rezultati posjeta premijera Ive Sanadera SAD-u i razgovora ministrice Kolinde Grabar-Kitarovic u Washingtonu? =Premijer Sanader je u Washingtonu razgovarao na najvišoj razini i primljen je doslovce u svim najvažnijim mjestima gdje se odlucuje o krupnim politickim pitanjima. Mogu vam reci da je taj posjet u americkim službenim krugovima ocijenjen odlicnim i iznimno uspješnim. SAD pruža potporu ulasku Hrvatske u EU i NATO te podupire politiku koju vodi vlada premijera Sanadera u odnosu na podrucje jugoistocne Europe, u smjeru stabilizacije i normalizacije prilika. Hrvatska je bez ostatka prepoznata kao zemlja stabilne i razvijene demokracije s jasnom europskom perspektivom. Posjet ministrice Kolinde Grabar-Kitarovic došao je kao razrada ili operacionalizacija pitanja koja je premijer Sanader otvorio. -Je li SAD i dalje nezadovoljan što Hrvatska nije potpisala bilateralni sporazum o neizrucenju Amerikanaca Medunarodnom kaznenom sudu? =Americka administracija ce se uvijek vracati na pitanje takozvanog clanka 98 jer je to za njih vitalno pitanje. SAD, medutim, zna da je Hrvatska u tome vezana svojim odnosima s Europskom unijom. Mislim da je i u tom pitanju koristan daljnji nastavak dijaloga. -Kako SAD ocjenjuje provedbu Akcijskog plana? =SAD aktivno prati provedbu Akcijskog plana. Poznato je da je americki stav u tom pitanju principijelan i konzistentan. SAD iznimno uvažava napore predsjednika Stjepana Mesica, premijera Ive Sanadera i njegova tima. Mislim da postoje realni razlozi i prostor za puni optimizam. -Može li Hrvatska racunati na americku potporu u NATO-u? =Nema nikakve dvojbe da ce na prvom iducem summitu NATO-a Hrvatska biti pozvana u punopravno clanstvo. -Neke politicke opcije u Hrvatskoj predlažu da se Hrvatska, ako ne uspije u EU, okrene SAD-u. što mislite o takvoj strategiji? =Mislim da je to krivo postavljena strategija. Kao da postoji alternativa u kojoj se iskljucuje Europa ili Amerika. Mislim da je rijec o euroatlantskom zajedništvu koje se nadopunjuje. Dakle, i Europa i Amerika. Jedno ne iskljucuje drugo. Još ima prostora za suradnju u Iraku -Traži li SAD i dalje uvjerljiviji angažman Hrvatske u Iraku? =Podsjetit cu vas da u centru za obuku u Jordanu imamo svoje policijske strucnjake koji obucavaju iracke policajce. Hrvatska je s irackom vladom razmijenila diplomatske note i ovih dana otvara posebnu diplomatsku misiju u Iraku. Ponudili smo strucnu pomoc u izradi novog ustava slobodnog, demokratskog Iraka, pružili smo pomoc u forenzici, u lijecenju oboljele iracke djece, ponudili smo donaciju vojne opreme irackoj vojsci, a hrvatske tvrtke su zainteresirane za obnovu Iraka. Naravno, uvijek ostaje još prostora za daljnju suradnju.

Priopćenja