Prijave (braka, rodenja i smrti)

VAŽNA NAPOMENA: Za dolje navedene radnje svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili propisno ovjereni: strane isprave moraju biti ovjerene pecatom Apostille, a hrvatske, ukoliko nisu u originalu, pecatom veleposlanstva (napominjemo kako je potrebno donijeti original konzularnom službeniku na uvid, koji se potom vraca). Za ovjeru svakog dokumenta, veleposlanstvo naplacuje 14,00 americkih dolara prema tar. br. 85. Zakona o upravnim pristojbama. 1. Prijava cinjenice sklapanja braka u državne matice Republike Hrvatske Za prijavu braka u državna matice Republike Hrvatske nužno je popuniti obrazac „Prijava braka“ (dostupan i u rubrici Obrasci) te priložiti: - dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od supružnika; - izvornik vjencanog lista (Marriage certificate) iz nadležnog maticnog ureda u SAD-u ovjeren pecatom Apostille, s pripadajucim prijevodom na hrvatski jezik ucinjenim od strane ovlaštenog prevodioca; - identifikacijsku ispravu sa slikom Za ovu konzularnu uslugu naplacuje se konzularna pristojba u iznosu od 104,00 USD prema tar. br. 74. st. 1. t.4., 79. (x2) te 75 st. 1 t.2. Zakona o upravnim pristojbama. Platežno sredstvo su iskljucivo osobni cekovi ili nalog za uplatu (money order). 2. Prijava cinjenice rodenja djeteta u državne matice Republike Hrvatske Za prijavu djeteta u državne matice Republike Hrvatske nužno je popuniti obrazac „Prijava djeteta“ ( dostupan i u rubrici Obrasci) te priložiti: - dokaz o hrvatskom državljanstvu jednog od roditelja; - izvornik rodnog lista (Birth certificate) ne stariji od 6 mjeseci iz nadležnog maticnog ureda u SAD-u, ovjeren pecatom Apostille, s pripadajucim prijevodom na hrvatski jezik ucinjenim od strane ovlaštenog prevodioca - identifkacijsku ispravu roditelja; Za ovu konzularnu uslugu ne naplacuje se konzularna pristojba, no potrebno je uplatiti 70,00 USD za izdavanje i dostavu domovnice i rodnog lista djeteta, prema tar. br. 74. st.2.t.3. i 79. Zakona o upravnim pristojbama. Platežno sredstvo su iskljucivo osobni cekovi ili nalog za uplatu (money order). VAŽNA NAPOMENA: Dijete se ne može prijaviti u državne matice Republike Hrvatske ukoliko nije prethodno prijavljen brak roditelja u državnim maticama Republike Hrvatske, ako je dijete rodeno u braku. 3. Prijava cinjenice smrti u državne matice Republike Hrvatske Za prijavu smrti u državne matice Republike Hrvatske nužno je popuniti obrazac „Prijava smrti“ (dostupan i u rubrici Obrasci) te priložiti: - izvornik smrtnog lista (death certificate) ne stariji od 6 mjeseci, izdan od nadležnog maticnog ureda u SAD-u, ovjeren pecatom Apostille, s pripadajucim prijevodom na hrvatski jezik ucinjen od strane ovlaštenog prevodioca; - važecu identifkacijsku ispravu; - dokaz o hrvatskom državljanstvu pokojne osobe. Za ovu konzularnu uslugu naplacuje se konzularna pristojba u iznosu od 83,00 USD prema tar. br. 74. st.1t.4 te st.2, 79., 75 st.1t.2. Platežno sredstvo su iskljucivo osobni cekovi ili nalog za uplatu (money order). 4. Dostava izvadaka iz maticne knjige rodenih/vjencanih/umrlih Republike hrvatske Za pribavljanje Izvadaka iz državnih matice Republike Hrvatske nužno je popuniti i dostaviti obrazac, koji je dostupan u rubrici Obrasci. Za ovu konzularnu uslugu se naplacuje konzularna pristojba. Platežno sredstvo su iskljucivo osobni cekovi ili nalog za uplatu (money order).

Priopćenja