OBJAVA O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRACA

Veleposlanstvo RH u Washingtonu na temelju clanka 17. stavak 2. Zakona o popisima biraca (Narodne novine 19/07) daje OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRACA Pozivaju se na prethodnu registraciju u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

Klasa: 018-06/09-02/01 Urbroj: 521-USA-01-09-01 Washington DC, 24. rujna 2009. Veleposlanstvo RH u Washingtonu na temelju clanka 17. stavak 2. Zakona o popisima biraca (Narodne novine 19/07) daje OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRACA Pozivaju se na prethodnu registraciju u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu: - biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a trajnije borave u inozemstvu, - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su prebivalište u inozemstvu (npr. iz Bosne i Hercegovine došli živjeti u SAD), - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su mjesto prebivališta unutar države (npr. iz Los Angelesa došli živjeti u New York) - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu upisani u popis biraca, kako bi mogli glasovati na izborima za predsjednika RH. Prethodnu registraciju biraca za glasovanje u inozemstvu biraci mogu obaviti u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske na cijem konzularnom podrucju imaju prebivalište ili boravište u inozemstvu najkasnije 14 dana prije dana odredenog za održavanje izbora. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti prethodnu registraciju. Zahtjev za prethodnu registraciju biraca podnosi se (pismeno, usmeno ili telefonom) u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske. Biraci bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ce se na dan izbora zateci u Republici Hrvatskoj trebaju se prethodno registrirati pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj koje vodi popis biraca prema mjestu njihovog boravka u RH, ali tek nakon raspisivanja izbora. Pregled popisa biraca s prebivalištem u Republici Hrvatskoj dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva uprave www.uprava.hr , a za birace bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i s prebivalištem u Gradu Zagrebu u Središnjoj evidenciji popisa biraca i biraca upisanih u popis biraca Grada Zagreba putem www.zagreb.hr Za dodatne informacije obratite se nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske. Marko Peric Drugi tajnik

Priopćenja