OBAVIJEST O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA IZBORA ZA PREDSJEDNIKA RH

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA IZBORA ZA PREDSJEDNIKA RH Obavještavamo sve hrvatske državljane sa prebivalištem na konzularnom podrucju na kojem su upisani u listu biraca, kao i one koje su izvršili prethodnu registraciju za glasovanje u inozemstvu, da ce se drugi krug glasovanja za predsjednika RH održati 10. sijecnja 2010. godine od 7 do 19 sati (7 ujutro do 7 navecer) po lokalnom vremenu na slijedecim lokacijama:

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA IZBORA ZA PREDSJEDNIKA RH Obavještavamo sve hrvatske državljane sa prebivalištem na konzularnom podrucju na kojem su upisani u listu biraca, kao i one koje su izvršili prethodnu registraciju za glasovanje u inozemstvu, da ce se drugi krug glasovanja za predsjednika RH održati 10. sijecnja 2010. godine od 7 do 19 sati (7 ujutro do 7 navecer) po lokalnom vremenu na slijedecim lokacijama: 1. biracko mjesto broj 1 - WASHINGTON DC VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U SJEDINJENIM AMERICKIM DRŽAVAMA 2343 MASSACHUSETTS AVENUE, NW WASHINGTON, DC 20008 na kojem glasuju biraci - državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište ili se na dan izbora zateknu na podrucju država: Alabama, Distict of Columbia, Kentucky, Maryland, Missisippi, Tenesee, Virginia i West Virginia. 2. biracko mjesto broj 2 - EAST LAKE HRVATSKI NACIONALNI DOM KARDINAL STEPINAC 34900 LAKE SHORE BLVD. EASTLAKE, OH 44095 na kojem glasuju biraci - državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište ili se na dan izbora zateknu na podrucju država Ohio i Pennsylvania. 3. biracko mjesto broj 3 - CHICAGO GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE U CHICAGU, 737 NORTH MICHIGAN AVENUE, SUITE 1030 CHICAGO, IL 60611 na kojem glasuju biraci - državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište ili se na dan izbora zateknu na podrucju država Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri i Wisconsin. 4. biracko mjesto broj 4 - LOS ANGELES GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE U LOS ANGELESU 11766 WILSHIRE BLVD. SUITE # 1250, LOS ANGELES, CA 90025 na kojem glasuju biraci - državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište ili se na dan izbora zateknu u državama: Arizona, Oklahoma, Kansas, Colorado, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Wyoming, Utah, New Mexico, Texas, Hawaii, te prostor Južne Kalifornije (od granice s Mexicom do zakljucno i obuhvacajuci okrug Monterey na moru, odnosno obuhvacajuci zakljucno okruge Kings i Tulare u središnjem dijelu Kalifornije pa sve do granice s Nevadom, odnosno zakljucno i obuhvacajuci okrug Inyo na istoku Kalifornije) 5. biracko mjesto broj 5 - SAN JOSE HRVATSKA ŽUPA U SAN JOSEU 901 LINCOLN AVENUE SAN JOSE, CA 95126-3711 na kojem glasuju biraci - državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište ili se na dan izbora zateknu u državama: Alaska, Washington, Oregon, Nevada, Idaho, Montana te prostor Sjeverne Kalifornije (od granice sa saveznom državom Oregon do okruga Monterey na moru, te okruzima Kings i Tulare, sve do granice s Nevadom, odnosno okruga Inyo na istoku Kalifornije) 6. biracko mjesto broj 6 - NEW YORK GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE U NEW YORKU 369 LEXINGTON AVENUE, 11TH FLOOR NEW YORK, NY 10017 na kojem glasuju biraci - državljani Republike Hrvatske koji imaju prebivalište ili se na dan izbora zateknu na podrucju država New York, New Jersey, Connecticut, Maine, Vermont, Rhode Island, Delaware, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, New Hampshire, Massachusetts, Puerto Rico i U.S. Virgin Islands

Priopćenja