Najava održavanja konzularnih dana u 2016. godini - GKRH Los Angeles

San Pedro – Croatian Cultural Center 510 West 7th, San Pedro, CA od 10:00 do 13:00 sati · 14. sijecnja · 17. ožujka · 19. svibnja · 6. listopada San Jose – Croatian Catholic Parish “St. Mary of Assumption“ 901 Lincoln Ave, San Jose, CA od 9:00 do 14:00 sati · 10. sijecnja · 6. ožujka · 7. svibnja · 17. rujna · 22. listopada · 3. prosinca Sacramento – mjesto i vrijeme održavanja ce se naknadno objaviti · 10. travnja · 18. rujna Houston – Croatian Consulate 1415 Congress Street, suite 300, Houston, TX od 10:00 do 16:00 sati · 21. veljace · 25. rujna Dallas – mjesto i vrijeme održavanja ce se naknadno objaviti · 20. veljace · 24. rujna Seattle – Seattle Center,305 Harrison Street, Seattle, WA 98109 od 10:00 do 15:00 sati · 2. listopada Phoenix – 2331 W. Alameda Dr., Tempe , AZ od 9:00 do 13:00 sati · 3. travnja Las Vegas – mjesto i vrijeme održavanja ce se naknadno objaviti · 17. travnja San Diego – mjesto i vrijeme održavanja ce se naknadno objaviti · 14. travnja Salt Lake City – mjesto i vrijeme održavanja ce se naknadno objaviti · 22. svibnja

Priopćenja