Katrin Gluic primila Nagradu Heroja 2013.

Katrin Gluic primila Nagradu Heroja 2013. Državno Tajništvo Sjedinjenih Americkih Država proglasilo je Katrin Gluic jednim od "Heroja u borbi protiv modernog ropstva u 2013.", za njezin uspješan rad u borbi protiv trgovine ljudima u Hrvatskoj.

Katrin Gluic primila Nagradu Heroja 2013. Državno Tajništvo Sjedinjenih Americkih Država proglasilo je Katrin Gluic jednim od "Heroja u borbi protiv modernog ropstva u 2013.", za njezin uspješan rad u borbi protiv trgovine ljudima u Hrvatskoj. Kao glavni policijski inspektor u državnom policijskom Uredu za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, Katrin Gluic koordinira istrage trgovanja ljudima i nadgleda pomoc žrtvama trgovine ljudima i prisilnog rada. Dizajnirala je i konstruirala program za suzbijanje trgovine ljudima kojeg koriste mnoge pravne organizacije u Hrvatskoj. Voditeljica je i inovativnog projekta „Mobilnih timova“, koji na efikasan nacin pružaju pomoc i zaštitu žrtvama trgovine ljudima.

Priopćenja