Izbori za zastupnike za Hrvatski sabor – Objava biracima

Predsjednik Republike Hrvatske je 20. svibnja 2020. donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Washingtonu na temelju clanka 29. stavka 1. i clanka 36 stavka 1. Zakona o registru biraca (NN 144/12, 105/15) daje OBJAVU O PRETHODNOJ I AKTIVNOJ REGISTRACIJI BIRACA Biraci se pozivaju na prethodnu (biraci koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) i aktivnu (biraci koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) registraciju u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Washingtonu i generalnim konzulatima Republike Hrvatske u New Yorku, Chicagu i Los Angelesu, kako bi mogli glasovati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, koji ce se na birackim mjestima u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu održati u subotu, 4. srpnja 2020. i u nedjelju, 5. srpnja 2020. u vremenu od 7,00 do 19,00 sati. Biraci kojima je izdana osobna iskaznica s adresom prebivališta izvan RH bit ce aktivno registrirani po službenoj dužnosti prema adresi u osobnoj iskaznici te ukoliko žele glasovati na podrucju drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva ili u RH, moraju podnijeti Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije. Zahtjev za registraciju podnosi se popunjavanjem obrasca za registraciju koji se može predati (osobno, poštom ili skenirano putem e-maila), u Veleposlanstvu RH u Washingtonu te generalnim konzulatima RH u New Yorku, Chicagu i Los Angelesu, ovisno o tome na cijem konzularnom podrucju biraci imaju prebivalište ili boravište u inozemstvu i o tome gdje biraci žele glasovati, zakljucno do srijede, 24. lipnja 2020. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju. Bez obzira na nacin podnošenja, zahtjev je valjan ako je vlastorucno potpisan i priloži mu se preslika važece identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice). Svi biraci mogu zakljucno do srijede, 24. lipnja 2020. provjeriti svoj upis u registar biraca na mrežnoj stranici Ministarstva uprave RH https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/, u uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Gradani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka. Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/izbori-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor-2020/16317 dostupni su svi obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda. OBJAVA BIRACIMA ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

Stranice