Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske

Poštovani pripadnici hrvatske zajednice, predsjednici hrvatskih udruga, pocasni konzuli Republike Hrvatske, hrvatski državljani, svi koji njeguju i promicu veze s Republikom Hrvatskom, Hrvatice i Hrvati u Brazilu, Kolumbiji i Venezueli, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Brazilu nadležno za Brazil, Kolumbiju, Venezuelu i Trinidad i Tobago, želi izvijestiti kako je javnosti dostupan ,,Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske“. Registar je digitalna baza podataka i komunikacijska mreža u obliku aplikacije dostupna na www.registarhrvataizvanhrvatske.hr kojom se promice umrežavanje Hrvata diljem svijeta te njihovo povezivanje s domovinom. Bazu podataka cine zapisi o Hrvatima izvan Republike Hrvatske kao fizickim osobama te zapisi o udrugama, poduzecima, vjerskim organizacijama i drugim vrstama pravnih osoba koje su povezane s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Korisnici Registra imaju priliku uspostaviti poslovnu, znanstvenu, obrazovnu, kulturnu, sportsku ili drugu vrstu suradnje s Hrvatima iz domovine i cijeloga svijeta. Registrom je takoder omogucena i izravna komunikacija izmedu svih korisnika te primanje obavijesti o mogucnostima ostvarenja profesionalnih i osobnih interesa korisnika. Radi jednostavnosti korištenja i premošcivanja jezicnih prepreka pripadnika hrvatskog naroda diljem svijeta njihovih potomaka, sucelje Registra i svi njegovi sastavni dijelovi su višejezicni te su, pored hrvatskog, dostupni na engleskom, njemackom i španjolskom jeziku na pripadajucim alternativnim domenama. španjolska domena je: www. registrodecroatasfueradecroacia.com. Korisnici Registra u svakom trenutku imaju kontrolu koje podatke žele javno objaviti, koje podatke žele otkriti tijekom eventualne komunikacije s drugim korisnicima Registra, a koje žele zadržati samo za sebe. Ovim putem želimo istaknuti važnost unosa zapisa svakog korisnika o sebi kao fizickoj osobi u Registru, ali i zapisa o svim pravnim osobama Hrvata izvan Republike Hrvatske kojih je odredeni korisnik zaposlenik odnosno clan (i koju mogu samostalno ili skupno zastupati). Slijedom registracije i prijave u sustav, korisnici izraduju zapis za fizicku i/ili pravnu osobu cime postaju vidljivi drugim korisnicima Registra te na taj nacin mogu koristiti sve mogucnosti i prednosti Registra. Na taj se nacin može stvoriti kvalitetna baza podataka o hrvatskim subjektima izvan Republike Hrvatske. Projekt je pokrenut temeljem odredbi Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te je u skladu s jednim od zakljucaka Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske iz 2017. Jedan od specificnih ciljeva ovog projekta je uspostava zbirke podataka koja treba doprinijeti sveobuhvatnosti i sustavnosti javnih politika Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Dodatne informacije o Registru možete pronaci u info letku kojeg Vam dostavljamo u privitku ove obavijesti, kao i na mrežnoj stranici Registra: www.registarhrvataizvanhrvatske.hr. S poštovanjem, Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Brazil Registar - španjolski Registar - portugalski Info letak

Priopćenja