Braća Seljan, hrvatski istraživači u Južnoj Americi

  • Slika
  • Slika
  • Slika
Povodom 30. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i 200. godina nezavisnosti Savezne Republike Brazil 14.06.2022. u gradu Ouro Preto otovorena je izložba ”Braća Seljan, hrvatski istraživači u Južnoj Americi”. Organizatori izložbe su Veleposlanstvo RH u Brazilu i Etnografski muzej u Zagrebu čija kustosica gđa. Marija Živković je autorica izložbe.
Izložba je realizirana uz potporu grada Ouro Preto, Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva vanjskih poslova Brazila te Ministrastva kuture Republike Hrvatske i Grada Zagreba.
U sklopu obilježavanja djelovanja braće Seljan na groblju crkve Nossa Senhora do Carmo otkrivena je i spomen ploča Stjepanu Seljanu koji je živio u Ouro Pretu i bio sahranjen na tom groblju. Također je održano i predavanje o životu i radu braće Seljan.
Izložba će biti otvorena do 25.06.2022. godine.


Irmaos Seljan, Exploradores Croatas na América do Sul
 
Por ocasiao do 30º aniversário do reconhecimento internacional da República da Croácia e do 200º aniversário da independencia da República Federativa do Brasil em 14 de junho de 2022 na cidade de Ouro Preto, foi inaugurada a exposiçao “Irmaos Seljan, Exploradores Croatas na América do Sul”. Os organizadores da exposiçao sao a Embaixada da República da Croácia no Brasil e o Museu Etnográfico de Zagreb, cuja curadora Sra. Marija Živković é a autora da exposiçao.
A exposiçao foi realizada com o apoio da Prefeitura de Ouro Preto, Ministério das Relaçoes Exteriores e Europeus da República da Croácia, Ministério das Relaçoes Exteriores do Brasil, Ministério da Cultura da República da Croácia e Prefeitura de Zagreb.
Como parte da comemoraçao das atividades dos irmaos Seljan no cemitério da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, foi inaugurada uma placa comemorativa a Stjepan Seljan que morava em Ouro Preto e foi sepultado naquele cemitério. Também foi realizada uma palestra sobre a vida e obra dos irmaos Seljan.
A exposiçao ocorre até 25 de junho de 2022.


Hermanos Seljan, Exploradores Croatas en América del Sur
 
Con motivo del 30 aniversario del reconocimiento internacional de la República de Croacia y el 200 aniversario de la independencia de la República Federativa de Brasil el 14 de junio de 2022 en la ciudad de Ouro Preto, fue inaugurada la exposición “Hermanos Seljan, Exploradores Croatas en América del Sur”. Los organizadores de la exposición son la Embajada de la República de Croacia en Brasil y el Museo Etnográfico de Zagreb, cuya curadora la Sra. Marija Živković es la autora de la exposición.
La exposición se realizó con el apoyo de la Municipalidad de Ouro Preto, Ministerio de Relaciones Exteriores y Europeas de la República de Croacia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Ministerio de Cultura de la República de Croacia y Municipalidad de Zagreb.
En el marco de la conmemoración de las actividades de los hermanos Seljan en el cementerio de la Iglesia Nossa Senhora do Carmo, fue inaugurada una placa conmemorativa a Stjepan Seljan, que residía en Ouro Preto y fue sepultado en ese cementerio. También se dictó una conferencia sobre la vida y obra de los hermanos Seljan.
La exposición estará abierta hasta el 25 de junio de 2022.

Pisane vijesti