Zajednicko pismo ministra vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske Gordana Jandrokovica i ministra vanjskih poslova Republike Slovenije Samuela Žbogara

Zajednicko pismo ministra vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske Gordana Jandrokovica i ministra vanjskih poslova Republike Slovenije Samuela Žbogara: PONOVNO POVEZIVANJE JUGOISTOKA EUROPE

Zajednicko pismo ministra vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske Gordana Jandrokovica i ministra vanjskih poslova Republike Slovenije Samuela Žbogara PONOVNO POVEZIVANJE JUGOISTOKA EUROPE Konferencija održana 20. ožujka u Brdu kod Kranja u Sloveniji u zajednickoj organizaciji naših dviju zemalja, predstavlja novi pocetak suradnje na jugoistoku Europe. Na istom mjestu - Brdu kod Kranja - prije 20 godina održan je sastanak celnika bivših jugoslavenskih republika u jednom od posljednjih pokušaja postizanja konsenzusa oko preuredenja zajednicke države ili njezina mirnog razdruživanja. Medutim, nijedan od ponudenih prijedloga nije bio prihvatljiv Slobodanu Miloševicu i tadašnjem srbijanskom vodstvu. Neuspjeh zadnjeg pokušaja ocuvanja Jugoslavije rezultirao je nasiljem i krvavim ratovima koji su, nažalost, ostavili dugotrajnu negativnu percepciju naše regije u ocima europske javnosti. Zbog toga se regija u kojoj živimo konstantno percipira kao žarište stalnog suprotstavljanja i nestabilnosti kao i latentnih sukoba koji bi svakog trenutka mogli eskalirati. Danas nakon dva desetljeca, naša je istinska nakana poslati Europi drugaciju sliku i poruku o regiji – poruku: - da celnici država proizišlih iz bivše Jugoslavije te Albanije mogu zajedno sjesti za isti stol i imati zajednicke ciljeve; - da ove zemlje mogu nadici neslaganja i povijesne nesuglasice te zajednicki raditi na izgradnji mira i prosperitetnije buducnosti regije; - da su sve zemlje spremne suradivati na njihovom putu u EU. Izostanak srpskog predsjednika Borisa Tadica primljen je sa žaljenjem. Smatrali smo kako ce naš poziv za potpuno neformalni sastanak u tzv. Gymnich formatu biti dostatan da svi pozvani sudionici sjednu za isti stol bez iznimke, ukljucujuci predstavnike Srbije i Kosova. Taj format, na osnovi kojega se celnici mogu sastajati bez ikakvih nacionalnih ili drugih obilježja, vec je uspješno bio primijenjen nekoliko puta. Najvažniji ishod konferencije je taj da se nije radilo o jednokratnom dogadaju nego o pocetku „Brdskog procesa“. To je proces u kojem se ocekuje sudjelovanje Srbije i koji otvara novo poglavlje u povijesti naših medusobnih odnosa. To opredjeljenje izraženo je u jednoglasno usvojenoj deklaraciji u kojoj se medu ostalim navodi da ce sve sudionice (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Slovenija) "pružati jedna drugoj uzajamnu potporu i razmjenjivati iskustva stecena u procesu integracija" te ce "promicati dobrosusjedske odnose kroz kontinuirani rad na projektima od zajednickog interesa, kao i ulagati najvece napore s ciljem rješavanja otvorenih bilateralnih pitanja u europskom duhu." Takozvana Višegradska skupina (V-4) uzeta je kao model za suradnju u sklopu „Brdskog procesa“, a takva suradnja podrazumijeva da nijedna od zemalja ne preuzima vodecu ili prevladavajucu ulogu u regiji. Smatramo kako su prevladavajuce uloge i regionalno vodstvo koncepcije koje pripadaju prošlosti. Djelotvorno suocavanje sa sadašnjim i buducim izazovima podrazumijeva dijalog i suradnju na ravnopravnoj osnovi te iznad svega uzajamno poštovanje. Medusobno uvažavanje i poštovanje uz osobno povjerenje izmedu predsjednika vlada Hrvatske i Slovenije, Jadranke Kosor i Boruta Pahora, omogucilo je pomak u odnosima izmedu Hrvatske i Slovenije i rješavanje granicnog spora. Pozitivna poruka ovog iskustva sada se prenosi na cijelu regiju s cvrstim uvjerenjem kako dobrosusjedski odnosi osiguravaju osnovu za mir i sigurnost u citavoj regiji. To je poucak koji smo usvojili. U danima koji dolaze zapocet ce rad na organizacijskim i logistickim aspektima sljedece konferencije, te se prije ljeta ocekuje sastanak ministara prometa svih zemalja regije. Dnevni red ce imati samo jednu tocku: ocjenu mogucnosti izrade zajednickog plana obnove cestovne i željeznicke infrastrukture u regiji koji bi zamijenio pojedinacne planove pojedinih zemalja i dobio potporu EU i nadležnih financijskih institucija za zajednicke projekte. Naš prioritet je ponovna suradnja u regiji – ne samo politicka nego i konkretna u vidu fizickog povezivanja naših država. Cvrsto vjerujemo da ce ponovno povezivanje jugoistoka Europe biti najbolja pomoc gospodarstvima u regiji, te u prvom redu ljudima koji zaslužuju konacno živjeti u miru i blagostanju nakon svega što su dosada pretrpjeli. Liberalizacija viza za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju predstavlja veliki korak naprijed. Ocekujemo kako ce im se uskoro pridružiti Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo – naš je cilj liberalizacija viza za cijelu regiju. Nadamo se i spremni smo iskoristiti svaku priliku u nastojanjima da ostvarimo ove ciljeve, racunajuci naravno na nastavak potpore i konstruktivni pristup EU. Gordan Jandrokovic Samuel Žbogar ministar vanjskih poslova ministar vanjskih poslova i europskih integracija Republike Slovenije Republike Hrvatske

Priopćenja