Zajednicka izjava

ZAJEDNICKA IZJAVA Vlade Republike Hrvatske održala je telefonsku sjednicu na kojoj je potvrdila Zajednicku izjavu koju su predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Ivo Sanader i predsjednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša usvojili na sastanku 02. rujna 2006. Tekst Zajednicke izjave u cijelosti slijedi:

Vlade Republike Hrvatske održala je telefonsku sjednicu na kojoj je potvrdila Zajednicku izjavu koju su predsjednik Vlade Republike Hrvatske dr. sc. Ivo Sanader i predsjednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša usvojili na sastanku 02. rujna 2006. Tekst Zajednicke izjave u cijelosti slijedi: ZAJEDNICKA IZJAVA Utvrdujemo da je pogranicno podrucje uz rijeku Muru kod Hotize ugroženo poplavama, zbog cega je potrebno donijeti odgovarajuce mjere za zaštitu sigurnosti lokalnog stanovništva. Na navedenom podrucju granica izmedu Republike Hrvatske i Republike Slovenije još nije utvrdena odgovarajucim medudržavnim ugovorom. Postoji jedino u velikoj mjeri uskladena granica katastarskih opcina. Postupanje tijela obiju država na navedenom podrucju mora biti u skladu sa Zajednickom izjavom o izbjegavanju incidenata, koju su vlade potpisale 10. lipnja 2005. godine na Brijunima i polazi od stanja na dan 25. lipnja 1991. godine, te u skladu sa za to podrucje relevantnom dokumentacijom dosada razmijenjenom diplomatskim putem. Nasipi, koji su u prošlosti izgradeni za zaštitu od poplava, pružaju se zemljištima koja su upisana kako u hrvatske tako i u slovenske katastarske opcine, a vlasnici privatnih parcela isto tako su državljani obiju država. Polazeci od navedenog, vladama Republike Hrvatske i Republike Slovenije bit ce predloženi slijedeci zakljucci: 1. Ovaj tehnicki dogovor ni u cemu ne prejudicira utvrdivanje granicne crte izmedu dviju država. 2. Obnova nasipa za zaštitu od poplava u pogranicnom podrucju uz rijeku Muru je zajednicka odluka dviju država, koja je donesena zbog ugroženosti lokalnog stanovništva od poplava i odraz je prijateljstva, dobrosusjedstva i europske solidarnosti i suradnje. 3. Obnova nasipa obavljat ce se uz poštovanje prava privatnih vlasnika zemljišta. 4. Za radove pri obnovi nasipa vlade ce ovlastiti konzorcij hrvatskog i slovenskog poduzeca, koja moraju ispunjavati odgovarajuce uvjete za izvodenje projekta obnove, i koji ce odmah poceti s radovima u hrvatskim i slovenskim katastarskim opcinama. Projekt ce financirati obje vlade, na nacin da ce svaka preuzeti polovicu troškova izvodenja projekta obnove. 5. Radovi se moraju obavljati sinhronizirano, tako da se osigura cjelovit i racionalan pristup obnovi nasipa. 6. Pri uredenju infrastrukture na navedenom podrucju obje ce države i u buducnosti postupati u skladu s europskim duhom sporazumnog traženja rješenja.

Priopćenja