Uredba (EU) br. 2016/1191 o javnim ispravama

U skladu s Uredbom EU-a Europskog parlamenata i Vijeca o promicanju slobodnog kretanja gradana, od 16. veljace 2019. godine unutar EU-a odredene se javne isprave i njihove ovjerene preslike izuzimaju od legalizacije i formalnosti u pogledu štambilja „Apostille“. Citirana Uredba pocinje se primjenjivati 16. veljace 2019. godine, a sukladno njenom cl. 21., Komisija i države clanice osiguravaju dostupnost informacija o sadržaju iste Uredbe putem odgovarajucih sredstava, izmedu ostalog, putem internetskih stranica tijela država clanica. Od navedenog datuma više nije potrebno legalizirati, odnosno stavljati štambilj „Apostille“ na isprave u pravnom prometu na podrucju EU, a koje su obuhvacene Uredbom o javnim ispravama. Hrvatske javne isprave koje su obuhvacene Uredbom o javnim ispravama jesu rodni list, smrtni list, vjencani list, potvrda o slobodnom bracnom stanju, potvrda o životnom partnerstvu, uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu, potvrda o nepostojanju kaznene evidencije te potvrda za kandidiranje ili glasanje na izborima za Europski parlament ili na lokalnim izborima u drugoj državi clanici. Takoder se napominje, da nije potrebno ni prevoditi recene isprave, izuzev posljednje, ako gradani zatraže da im se izda i višejezicni standardni obrazac koji ce služiti umjesto prijevoda, a o cemu ce ih obavijestiti nadležna tijela koja im budu izdavala iste isprave. Više informacija o Uredbi s višejezicnim standardnim obrascima možete pronaci na Europskom portalu e-pravosude: https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documensts

Priopćenja