Republika Hrvatska 16. listopada 20007. godine izabrana je za nestalnu clanicu Vijeca sigurnosti UN-a

Republika Hrvatska 16. listopada 20007. godine izabrana je za nestalnu clanicu Vijeca sigurnosti UN-a Republika Hrvatska izabrana je za nestalnu clanicu Vijeca sigurnosti Ujedinjenih naroda u razdoblju 2008./2009. godine. Na izborima u New Yorku, 16. listopada 2007. godine Hrvatske je izabrana u trecem krugu glasovanja zadobivenom podrškom 184 zemlje. Izbor za nestalnu clanicu vijeca sigurnosti UN-a predstavlja jedno od najvecih vanjskopolitickih postignuca i priznanja za Republiku Hrvatsku od njezinog osamostaljenja. Glasovi dani Hrvatskoj kandidaturi svjedoce o ugledu Hrvatske izgradivanom u proteklih šesnaest godina na temelju postignuca u razvoju demokracije, mira i stabilnosti. Tijekom tog razdoblja Hrvatska je prerasla u zemlju koja, zalažuci se za multilateralizam, aktivno sudjeluje u najrazlicitijim oblicima djelovanja svjetske organizacije, ukljucujuci i mirovne operacije, te pridonosi aktivnostima medunarodne zajednice u ocuvanju i izgradnji mira. Europi i Sredozemlju, dobra saznanja o široj regiji, te iskustva Hrvatske u podrucju sprjecavanja sukoba i upravljanja situacijama nakon sukoba temelji su dodane vrijednosti nestalnog clanstva Hrvatske u Vijecu sigurnosti. Pritom Hrvatska želi pokazati da kao mala zemlja može odigrati konstruktivnu ulogu u odlukama Vijeca sigurnosti.

Republika Hrvatska 16. listopada 20007. godine izabrana je za nestalnu clanicu Vijeca sigurnosti UN-a Republika Hrvatska izabrana je za nestalnu clanicu Vijeca sigurnosti Ujedinjenih naroda u razdoblju 2008./2009. godine. Na izborima u New Yorku, 16. listopada 2007. godine Hrvatske je izabrana u trecem krugu glasovanja zadobivenom podrškom 184 zemlje. Izbor za nestalnu clanicu vijeca sigurnosti UN-a predstavlja jedno od najvecih vanjskopolitickih postignuca i priznanja za Republiku Hrvatsku od njezinog osamostaljenja. Glasovi dani Hrvatskoj kandidaturi svjedoce o ugledu Hrvatske izgradivanom u proteklih šesnaest godina na temelju postignuca u razvoju demokracije, mira i stabilnosti. Tijekom tog razdoblja Hrvatska je prerasla u zemlju koja, zalažuci se za multilateralizam, aktivno sudjeluje u najrazlicitijim oblicima djelovanja svjetske organizacije, ukljucujuci i mirovne operacije, te pridonosi aktivnostima medunarodne zajednice u ocuvanju i izgradnji mira. Republika Hrvatska želi aktivno pridonijeti transparentnosti UN sustava opce sigurnosti i snažno se zalaže za multilateralizam i aktivno sudjelovanje regionalnih organizacija u jacanju medunarodnog mira i sigurnosti. Hrvatska aktivno sudjeluje u cetrnaest UN mirovnih misija, ima kontingent vojne policije u Afganistanu i razmatra daljnje proširivanje sudjelovanja u UN aktivnostima za održavanje mira. Jedinstveni položaj Hrvatske u Srednjoj Europi i Sredozemlju, dobra saznanja o široj regiji, te iskustva Hrvatske u podrucju sprjecavanja sukoba i upravljanja situacijama nakon sukoba temelji su dodane vrijednosti nestalnog clanstva Hrvatske u Vijecu sigurnosti. Pritom Hrvatska želi pokazati da kao mala zemlja može odigrati konstruktivnu ulogu u odlukama Vijeca sigurnosti. Takav Hrvatski pristup vanjskoj politici i medunarodnom djelovanju pridonio je izboru u nestalno clanstvo Vijeca sigurnosti, a sam izbor predstavlja ozbiljnu zadacu kojoj Hrvatska pristupa s iznimnom predanošcu, te isto tako i prigodu da svoju vanjsku politiku dodatno profilira i pokaže se kao znacajan i vjerodostojan partner u rješavanju temeljnih pitanja svjetskog mira i sigurnosti. Ulazak Republike Hrvatske u Vijece sigurnosti UN-a istodobno je i priznanje medunarodne zajednice Republici Hrvatskoj na dosad ostvarenim postignucima u procesu pristupanja euroatlantskim integracijama i poticaj za dinamiziranje tog procesa.

Priopćenja