Priopcenje za javnost MVPEIRH

Priopcenje za javnost Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH, broj 292 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, povodom u posljednje vrijeme razlicitih izjava i interpretacija po pitanju hrvatskog zašticenog ekološko-ribolovnog pojasa (ZERP-a), radi pojašnjenja u nastavku objavljuje prijevod cjelovitog teksta Zapisnika (eng. Agreed Minutes) sa trilateralnog sastanka od 4. lipnja 2004. godine, izmedu predstavnika Republike Hrvatske, Talijanske Republike i Republike Slovenije, u Bruxellesu u prisustvu predstavnika Europske komisije, na kojemu je hrvatska strana obavijestila o Odluci Hrvatskog sabora o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranu, koju je Hrvatski sabor donio dan ranije 3. lipnja 2004., u kojoj je utvrdeno da ce provedba ZERP-a u odnosu na clanice Europske unije zapoceti nakon zakljucenja Ugovora o partnerstvu u ribarstvu izmedu Europske zajednice i Republike Hrvatske. Tekst prijevoda Zapisnika (eng. Agreed Minutes) sa trilateralnog sastanka održanog 4. lipnja 2004. godine:

Priopcenje za javnost Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija RH, broj 292 Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, povodom u posljednje vrijeme razlicitih izjava i interpretacija po pitanju hrvatskog zašticenog ekološko-ribolovnog pojasa (ZERP-a), radi pojašnjenja u nastavku objavljuje prijevod cjelovitog teksta Zapisnika (eng. Agreed Minutes) sa trilateralnog sastanka od 4. lipnja 2004. godine, izmedu predstavnika Republike Hrvatske, Talijanske Republike i Republike Slovenije, u Bruxellesu u prisustvu predstavnika Europske komisije, na kojemu je hrvatska strana obavijestila o Odluci Hrvatskog sabora o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranu, koju je Hrvatski sabor donio dan ranije 3. lipnja 2004., u kojoj je utvrdeno da ce provedba ZERP-a u odnosu na clanice Europske unije zapoceti nakon zakljucenja Ugovora o partnerstvu u ribarstvu izmedu Europske zajednice i Republike Hrvatske. Tekst prijevoda Zapisnika (eng. Agreed Minutes) sa trilateralnog sastanka održanog 4. lipnja 2004. godine: Trojni sastanak Italija-Slovenija-Hrvatska Bruxelles, 4. lipnja 2004. Zapisnik Cetvrti trojni sastanak izmedu Italije, Slovenije i Hrvatske održao se u Bruxellesu 4. lipnja 2004. Europska komisija je pozvana na sudjelovanje na ovom sastanku te je prihvatila da sudjeluje kao pomagatelj u razgovoru. Sastankom je predsjedao G. Roberto Antonione, državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova. (Lista sudionika je u prilogu.) G. Bišcevic, državni tajnik iz Hrvatske informirao je prisutne o Odluci koju je 3. lipnja 2004. donio Hrvatski sabor kao dopunu Odluke o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske u Jadranskom moru, koja navodi da ce primjena Zašticenog ekološkog i ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, u odnosu na države clanice Europske unije, zapoceti po zakljucenju Partnerskog ugovora o ribarstvu izmedu Republike Hrvatske i Europske zajednice, te je izrazio spremnost Hrvatske da se u tom cilju ukljuci u pregovore. Hrvatska je potvrdila da tijekom tog razdoblja nece biti promjena u postojecem režimu za države clanice Europske unije u predmetnom podrucju Jadranskog mora. Talijanski i slovenski državni tajnici primili su na znanje odluku Hrvatskog Sabora. Pozdravili su suspenziju primjene svih aspekata Zašticenog ekološkog i ribolovnog pojasa na države clanice EU. Izrazili su mišljenje da bi se ovo trebalo primjenjivati dok se ne postigne zajednicki dogovor u EU duhu uzimajuci u obzir interes susjednih EU država. Sudionici sastanka su izrazili spremnost na nastavak zajednickog djelovanja u EU duhu dobrosusjedskih odnosa i uzimajuci u obzir interes svih zainteresiranih strana, trilateralno i sa Europskom komisijom, dok se ne postigne zajednicki dogovor. Bruxelles, 4. lipnja 2004. U potpisu G. Roberto Antonione Državni tajnik Ministarstvo vanjskih poslova Italije G. Michael Leigh Zamjenik glavnog direktora Glavna uprava za vanjske odnose Europska komisija G. Andrej Logar Državni tajnik Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije G. Hido Bišcevic Državni tajnik Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske Ivana Crnic Glasnogovornica

Priopćenja