PRIOPCENJE ZA JAVNOST

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske odbacilo je današnjom notom navode Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije te izrazilo oštar prosvjed zbog narušavanja hrvatskog državnog podrucja od strane slovenskih gradana što je u potpunosti suprotno odredbama Zajednicke izjave o izbjegavanju incidenata, potpisane na Brijunima 10. lipnja 2005. godine, i duhu sastanka i Zajednicke izjave predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Vlade Republike Slovenije, od 2. rujna 2006. godine, koju su obje vlade i potvrdile 4. rujna 2006. godine.

Priopcenje za javnost Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske odbacilo je današnjom notom navode Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije te izrazilo oštar prosvjed zbog narušavanja hrvatskog državnog podrucja od strane slovenskih gradana što je u potpunosti suprotno odredbama Zajednicke izjave o izbjegavanju incidenata, potpisane na Brijunima 10. lipnja 2005. godine, i duhu sastanka i Zajednicke izjave predsjednika Vlade Republike Hrvatske i predsjednika Vlade Republike Slovenije, od 2. rujna 2006. godine, koju su obje vlade i potvrdile 4. rujna 2006. godine. Nadalje, suprotno je i Dogovoru izmedu Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o odredivanju zone i službenog mjesta za obavljanje granicne kontrole na državnom podrucju Republike Hrvatske na granicnom prijelazu za pogranicni promet Sveti Martin na Muri-Hotiza koji je sklopljen 25. sijecnja 2005. godine, odredbama Sporazuma o pogranicnom prometu i suradnji, kao i Sporazuma o prekogranicnoj policijskoj suradnji te Protokola o provedbi mješovitih ophodnji uz državnu granicu Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske izrazilo je duboko nezadovoljstvo neopravdanom politizacijom zakonitog postupanja policijskih službenika Republike Hrvatske, kao i bilateralno dogovorenog postupanja Mješovite hrvatsko-slovenske policijske ophodnje uz medudržavnu granicu na lijevoj obali rijeke Mure, odnosno daljnjim pokušajem da se dovodi u pitanje dio kopnene granice izmedu dviju zemalja

Priopćenja