Preporuka za putovanje u Sloveniju

PREPORUČUJE SE IZBJEGAVANJE PUTOVANJA KOJA NISU NUŽNA

Odlukom slovenske Vlade koja se primjenjuje od 03. srpnja 2021. godine objavljen je novi popis država koje se nalaze na zelenom, narančastom, crvenom i tamno crvenom popisu država.

Na zelenom popisu država od 03. srpnja nalazi se i cijela Hrvatska (sve hrvatske županije) te hrvatski državljani slobodno ulaze u Sloveniju.

Putnici koji ulaze u Sloveniju iz država i administrativnih jedinica na zelenom popisu ne moraju imati negativan PCR ili brzi antigenski test, potvrdu o cijepljenju odnosno potvrdu o preboljenoj bolesti COVID 19, ali moraju predočiti dokaz da su zadnjih pet dana boravili na području koje se nalazi na zelenom popisu, a ako je boravak bio kraći od pet dana onda samo za vrijeme koje su boravili.

Osobama koje ulaze u Sloveniju iz država ili administrativnih jedinica na narančastom  popisu u pravilu se određuje 10-dnevna karantena.

Karantena neće biti određena ako osoba na graničnom prijelazu predoči:

1. Dokaz o negativnom rezultatu  PCR testa koji nije stariji od 72 sata  ili brzog antigenskog testa test na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati nakon uzimanja brisa.

PCR test treba biti izdan u državi članici EU-a ili Schengenskog područja, Australiji, Izraelu, Kanadi, Novom Zelandu, Ruskoj Federaciji, Republici Srbiji, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske ili Sjedinjenim Američkim Državama. Na kontrolnim točkama međunarodnih zračnih luka priznaje se negativan PCR test izdan u Turskoj.

Brzi antigenski test treba biti izdan u državi članici EU-a ili Schengenskog područja, Australiji, Izraelu, Kanadi, Novom Zelandu, Ruskoj Federaciji, Republici Srbiji, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske ili Sjedinjenim Američkim Državama i naveden na javnim stranicama slovenskog NIJZ, Ministarstva zdravlja i Ministarstva unutarnjih poslova RS.

Na kontrolnim točkama međunarodnih zračnih luka priznaje se negativan brzi antigenski test izdan u Turskoj.

2. Potvrdu o pozitivnom rezultatu PCR testa koja je starija od 10 dana, osim ako liječnik ne odluči drugačije, i nije starija od šest mjeseci, ili potvrdu liječnika da je osoba preboljela COVID-19 i nije prošlo više od šest mjeseci od pojave simptoma.

Dokaz o testiranju i potvrda liječnika trebaju biti izdane u državama članicama EU ili Schengenskog područja, Australiji, Izraelu, Kanadi, Novom Zelandu, Ruskoj Federaciji,  Republici Srbiji, Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske ili Sjedinjenim Američkim Državama.

3. Dokaz o cijepljenju protiv COVID-19 kojim se dokazuje da je od primanja:

- druge doze cjepiva Comirnaty proizvođača Biontech/Pfizer prošlo najmanje 7 dana,

- druge doze cjepiva COVID-19 Vaccine, proizvođača Moderna  prošlo najmanje 14 dana,

- prve doze cjepiva Vaxzevria proizvođača AstraZeneca i cjepiva Covishield proizvođača  Serum Institute of India/AstraZeneca prošlo najmanje 21 dan,

- cjepiva Janssen  proizvođača Johnson i Johnson prošlo najmanje 14 dana,

- druge doze cjepiva Sputnik V proizvođača Russias Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology prošlo najmanje 14 dana,

-  druge doze cjepiva CoronaVac proizvođača Sinivac Biotech prošlo  najmanje 14 dana,

-  druge doze cjepiva COVID-19 Vaccine proizvođača Sinopharm prošlo najmanje 14 dana.

4. Dokaz da je osoba preboljela COVID-19 (pozitivan test ili potvrda liječnika) i dokaz da je u razdoblju do najviše 8 mjeseci od pozitivnog nalaza testa PCR odnosno početnih simptoma, cijepljenja jednim dozom cjepiva navedenih u točci 3.

Ulazak u Sloveniju bez određivanja karantene dozvoljen je sljedećim kategorijama osoba koje dolaze iz narančastih, crvenih ili tamno crvenih država i administrativnih jedinica:

1. Osobi koja je upućena na rad ili s rada u sektoru međunarodnog prijevoza i koja to dokazuje prilikom prelaska granice "Potvrdom za radnike u međunarodnom prometu" iz Priloga 3. Komisije o uvođenju zelenih traka u okviru mjera upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga (OJ C 96, 24.3. 2020, str. 1.) ili drugim odgovarajućim dokumentom iz kojeg se može zaključiti da je osobu uputio poslodavac;

2. Osobi koja obavlja prijevoz robe ili osoba u Republiku Sloveniju u gospodarskom prometu ili  prijevoz tereta ili putnika u tranzitu, ako napusti Republiku Sloveniju u roku od osam sati nakon ulaska u Republiku Sloveniju, kao i osobi koja obavlja prijevoz robe ili osoba iz Republike Slovenije u gospodarskom prometu te se u Republiku Sloveniju vraća u roku od osam sati nakon napuštanja Republike Slovenije;

3. Osobi koja putuje u tranzitu kroz Republiku Sloveniju i napušta Republiku Sloveniju najkasnije 12 sati nakon ulaska. Ulaz u Sloveniju neće se dozvoliti ako stranac zbog mjera susjednih država neće moći napustiti teritorij Slovenije;

4. Osobi s diplomatskom putovnicom;

5. Predstavnicima stranih sigurnosnih tijela (policije ili pravosuđa) koji izvršavaju službeni nalog i napuštaju Republiku Sloveniju odmah čim je to moguće po izvršenju naloga, kao i predstavnici slovenskih sigurnosnih tijela (policije i pravosuđa) koji izvršavaju službene naloge i vračaju se iz druge države odmah nakon izvršenog službenog naloga;

6. Osobama koje su prevezene u Republiku Sloveniju vozilom hitne pomoći ili sanitetskim vozilom kao i  pratećem zdravstvenom osoblju u tom vozilu;

7. Djetetu koje još nije navršilo 15 godina i prelazi granicu zajedno s članom uže obitelji  ili u organiziranoj skupini u pratnji odgojitelje, učitelja ili skrbnika kojemu nije određena karnetna kod kuće ili mu nije odbijen ulazak u Republiku Sloveniju;

8. Pripadnicima službi zaštite i spašavanja, zdravstva, policije, vatrogasne postrojbe ili drugim osobama koja obavljaju humanitarni prijevoz ili pomoć u spašavanju i uklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, a vraćaju se preko granice 24 sata nakon prelaska granice;

9. Pripadnicima Slovenske vojske koji su vraćaju iz međunarodne misije ili operacije;

10. Pripadnicima policije ili službenicima državnih tijela koji su vraćaju s rada u inozemstvo, kao i službenicima državnih tijela i akreditiranim novinarima na službenom putu u inozemstvu;

11. Osobi  koja dnevno ili povremeno prelazi granicu zbog uključenosti u odgoj, obrazovanje ili znanstveno istraživanje u Republici Sloveniji ili državi članici Europske unije ili Schengenskog područja te ima za to odgovarajuće dokaze, kao i osobe koje ih prevoze i vraćaju se odmah nakon obavljenog prijevoza;

12. Osobama koje su dvovlasnici ili najamnici zemljišta u pograničnom području ili na obje strane državne granice koji prelaze državnu granicu sa susjednom državom radi obavljanja poljoprivrednih ili šumarskih radova, a vraćaju se preko granice najkasnije 10 sati nakon prelaska granice. Ovaj izuzetak primjenjuje se i na članove uže obitelji, kao i na ostale članove zajedničkog kućanstva ako putuju zajedno.

13. Osobama koje prelaze granicu zbog nužnih razloga vezanih za  otklanjanje neposredne opasnosti za život, zdravlje, imovinu ili nastanak materijalne štete, kao i iz poslovnih razloga  i vraća se u roku od 12 sati od prelaska granice.

Osobe koje ulaze u Sloveniju iz razloga navedenih u točkama 1.-13. moraju graničnoj policiji predočiti dokaze da se radi o jednom od izuzetaka, jer će im inače biti određena karantene.

Ulazak u Sloveniju bez određivanja karantene, ako predoče negativni PCR ili brzi antigenski test koji nije stariji od 7 dana od uzimanja brisa, dozvoljen je sljedećim kategorijama osoba koje dolaze iz narančastih, crvenih i tamno crvenih  država i administrativnih jedinica:

1. Prekograničnom dnevnom radnom migrantu koji ima radni odnos u nekoj od država članica Europske unije ili Schengenskog područja, za što ima dokaz, odnosno potpisanom izjavom utemeljuje razlog prelaska granice kao dnevni radni migrant, te se vraća u 5 dana nakon prelaska granice;

2. Osobi koja je upućena u obavljanje prekograničnih usluga  u jednoj od država članica EU ili Schengenskog područja za što ima dokaz ili potpisanu izjavu o razlogu prelaska granice, te se vraća najkasnije u roku 5 dana nakon prelaska granice;

3. Osobi koja je naručena na zdravstveni pregled odnosno zahvat u Republici Sloveniji i vraćaju se odmah nakon obavljene zdravstvene usluge. Ukoliko je naručena malodobna osoba  pod istim uvjetima može ući i njen skrbnik ako putuju zajedno;

4. Osobi koja prelazi granicu iz obiteljskih razloga radi ostvarivanja roditeljske skrbi i kontakta s djetetom ili održavanje veze s bračnim odnosno izvanbračnim partnerom, partnerom iz registrirane odnosno neregistrirane partnerske veze i vraća se u roku od 72 sata od prelaska granice.

Osobe koje ulaze u Sloveniju iz razloga navedenih u točkama 1.-4. moraju graničnoj policiji predočiti dokaze da se radi o jednom od izuzetaka, jer će im inače biti određena karantene.

Ulazak u Sloveniju bez određivanja karantene, ako predoče negativni PCR ili brzi antigenski test koji nije stariji od 72 sata od uzimanja brisa, dozvoljen je:

državljanima država EU ili Schengenskog područja koji dolaze iz druge članice EU ili Schengenskog područja, gdje su pružali skrb i pomoć osobama kojima je pomoć potrebna, skrb ili njegu članovima obitelji, obavljali radove na održavanju vlastitog objekta ili zemljišta, koji imaju u vlasništvu, najmu ili korištenju, te se vraćaju u roku od 72 sata od prelaska granice. Ovaj se izuzetak u dijelu koji se odnosi na vlasništvo ili zakup nekretnine primjenjuje i na članove uže obitelji, kao i na ostale članove zajedničkog kućanstva ako putuju zajedno s državljaninom EU ili Schengenskog područja.

Osobe koje ulaze u Sloveniju iz razloga navedenog u ovoj točci moraju graničnoj policiji predočiti dokaze da se radi o navedenom izuzetku, jer će im inače biti određena karantena.

Osobama koje ulaze u Sloveniju iz država ili administrativnih jedinica na crvenom popisu potreban je negativan PCR test, osim ako imaju prebivalište u Sloveniji, i određuje se 10-dnevna karantena. PCR negativan test nije potreban i karantena neće biti određena ukoliko osoba ima dokaz o cijepljenju, dokaz da je preboljela Covid ili dokaz da je preboljela i cijepljena.

Osobama koje dolaze iz država na tamno crvenom popisu i imaju prebivalište u Sloveniji, određuje se 10 dnevna karantena. Strancima koji nemaju prebivalište u Sloveniji, a dolaze iz država na tamno crvenom popisu, ulazak neće biti dozvoljen.

VAŽNE NAPOMENE

Tranzit iz jedne države u drugu kroz Republiku Sloveniju je moguć uz uvjet da osoba koja tranzitira može napustiti Sloveniju, u skladu s mjerama susjednih država. 

Preporučuje se pridržavanje epidemioloških mjera Nacionalnog instituta za javno zdravstvo RS https://www.nijz.si/

Više informacija dostupno je na:

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ (na slovenskom jeziku)

https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ (na engleskom jeziku)

https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

NADLEŽNI DKP RH:
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Sloveniji
tel: +386 1 200 44 01, konz. +386 1 200 44 08
fax: +386 1 425 81 06

Gruberjevo nabrežje 6
1000 Ljubljana
SLOVENIJA
vrhslo@mvep.hrPriopćenja