Preporuka za putovanje u Sloveniju

Temeljem Odluke slovenske Vlade, koja je stupila na snagu 28. rujna 2020., uveden je narancasti popis država odnosno administrativnih jedinica unutar pojedinih država ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situacija. Vecina hrvatskih županija nalazi se na narancastom popisu, pa osobe koje dolaze iz tih županija mogu uci u Sloveniju bez odredivanja karantene i bez negativnog testa na SARS-CoV-2 (COVID-19). Na crvenom popisu hrvatskih županija su: Brodsko-posavska županija, Dubrovacko-neretljanska županija, Licko-senjska županija, Požeško-slavonska županija, šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Viroviticko-podravska županija, Zadarska županija. Osobama koje ulaze u Sloveniju iz hrvatskih županija koje su na crvenom popisu nece se odrediti karantena ako na granicnom prijelazu predoce negativan test na SARS-CoV-2 (COVID-19). Bez odredivanja karantene i negativnog testa na SARS-CoV-2 (COVID-19) ulazak u Sloveniju dozvolit ce se: 1. prekogranicnim dnevnim radnim migrantima koji imaju radni odnos u jednoj od clanica EU ili drugoj državi Schengenskog podrucja za što moraju imati dokaz ili potpisanu izjavu u kojoj je naveden razlog za prelazak granice kao dnevni migrant; 2. osobama koje su izaslane na obavljanje poslova u medunarodnom prijevozu ili se vracaju s posla u medunarodnom prijevozu i koji moraju pri prelasku granice predociti „Potvrdu za radnike u medunarodnom prometu“ iz Priloga 3 „Komunikacije Komisije o uvodenju zelenih traka u okviru mjera upravljanja granicama radi zaštite zdravlja i dostupnosti robe i osnovnih usluga“ ili neki drugi odgovarajuci dokument iz kojeg je vidljivo da ih je izaslao poslodavac; 3. osobama koje prevoze robu ili osobe u Republiku Sloveniju ili iz Republike Slovenije koji moraju napustiti Sloveniju u roku od 12 sati od prelaska granice; 4. osobama koje putuju u tranzitu kroz Republiku Sloveniju, i koje moraju napustiti Sloveniju u roku od 12 sati nakon ulaska; 5. osobama koje putuju s diplomatskom putovnicom; 6. clanovima strane službene delegacije koji dolazi u RS na osnovu potvrde ili službenog poziva nadležnog državnog tijela ili clanovima službene delegacije Republike Slovenije koji se vracaju iz inozemstva; 7. predstavnicima stranih sigurnosnih tijela (policije ili pravosuda) koji izvršavaju službeni nalog i napuštaju Republiku Sloveniju odmah cim je to moguce po izvršenju naloga; 8. pripadnicima Slovenske vojske, policije ili službenicima državnih tijela koji se vracaju s rada u inozemstvu te službenicima državnih tijela koji se vracaju sa službenog puta u inozemstvu; 9. osobama koje prelaze granicu (dnevno ili povremeno) zbog ukljucivanja u odgoj i obrazovanje ili znanstveno istraživanje u Republici Sloveniji ili u inozemstvu i to dokazuju odgovarajucim dokazima, odnosno njihovim roditeljima ili drugim osobama koje ih prevoze i vracaju se u roku od 24 sata nakon prelaska granice; 10. osobama koje prelaze granicu zbog nužnih neodgodivih osobnih obveza ili nužnih poslovnih razloga i o tome prilože odgovarajuce dokaze te se vracaju u najkracem roku potrebnom za izvršenje posla, a najkasnije u roku od 48 sati od prelaska granice; 11. osobama koje su prevezene u Republiku Sloveniju vozilom hitne pomoci ili sanitetskim vozilom kao i pratecem zdravstveno osoblje u tom vozilu; 12. osobama koje imaju dokaz o planiranom nužnom zdravstvenom pregledu ili zahvatu u državi EU ili drugoj državi Schengenskog podrucja, te se vracaju preko granice neposredno nakon završetka zdravstvenog pregleda ili zahvata, odnosno odmah cim to zdravstveno stanje dopusti; 13. osobama koje su dvovlasnici ili najamnici zemljišta u pogranicnom podrucju ili na obje strane državne granice, a koje prelaze državnu granicu sa susjednom državom zbog obavljanja poljoprivredno-šumarskih radova; 14. osobi, koja je slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji, a vlasnik je nekretnine, odnosno plovila ili temeljem ugovora o zakupu ili najmu ima pravo korištenja nekretnine, plovila ili parcele u auto kampu u susjednoj državi iz koje ulazi u Republiku Sloveniju i to dokaže odgovarajucim dokazima, ta ako se vraca u Sloveniju u roku od 48 sati po izlasku; 15. osobi, koja je slovenski državljanin ili stranac s prebivalištem u Republici Sloveniji i vlasnik je ili najamnik poljoprivrednog zemljišta u susjednoj državi i koja ce pomoci pri ubiranju poljoprivrednih proizvoda i to dokazuje odgovarajucim dokazom ako se vraca u roku od 24 sata od izlaska iz Republike Slovenije; 16. osobama koja u Republiku Sloveniju dolaze iz države clanice EU odnosno države clanice Schengenskog prostora koja je uvrštena na narancasti popis; 17. osobe koje prelaze granicu iz obiteljskih razloga radi održavanja kontakata sa užim clanovima obitelj i vracaju se u roku od 72 sata od prelaska granice; 18. osobe koje nisu navršile 14 godina i prelaze granicu zajedno sa užim clanom obitelji koji mora predociti negativan test na prisutnost SARS-CoV-2 (COVID-19 Izuzetci iz tocke 10., 13. i 14. odnose se i na clanove uže obitelji ako putuju zajedno s osobom na koji se navedeni izuzetci odnose. Preporucuje se pridržavanje epidemioloških mjera Nacionalnog instituta za javno zdravstvo RS https://www.nijz.si/ Više informacija dostupno je na: https://www.gov.si/teme/koronavirus/ na slovenskom jeziku, https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ na engleskom jeziku.https://www.policija.si/nase-naloge/nadzor-drzavne-meje/prehajanje-drzavne-meje-med-epidemijo-zaradi-koronavirusa

Priopćenja