OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRACA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ljubljani, na temelju clanka 17. stavak 2. Zakona o popisima biraca ( Narodne novine 19/07) daje OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRACA Pozivaju se biraci bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i biraci s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a trajnije borave u inozemstvu, da izvrše prethodnu registraciju za glasovanje u inozemstvu.

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ljubljani, na temelju clanka 17. stavak 2. Zakona o popisima biraca ( Narodne novine 19/07) daje OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTRACIJI BIRACA Pozivaju se biraci bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i biraci s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a trajnije borave u inozemstvu, da izvrše prethodnu registraciju za glasovanje u inozemstvu. Prethodnu registraciju biraca za glasovanje u inozemstvu mogu obaviti u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ljubljani na cijem konzularnom podrucju imaju prebivalište ili boravište u inozemstvu najkasnije 14 dana prije dana odredenog za održavanje izbora. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti prethodnu registraciju. Zahtjev za prethodnu registraciju biraca podnosi se u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ljubljani i to radnim danom od ponedjeljka do petka u terminu od 09,00 do 13,00 sati. Za prethodnu registraciju potrebno je predociti važecu hrvatsku putnu ispravu, osobnu iskaznicu, domovnicu ili rješenje o stjecanju hrvatskog državljanstva. Prethodna registracija ne odnosi se na one birace koji u važecoj hrvatskoj putnoj ispravi imaju evidentiranu adresu prebivališta na konzularnom podrucju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Ljubljani. Biraci bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ce se na dan izbora zateci u Republici Hrvatskoj trebaju se prethodno registrirati pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj koje vodi popis biraca prema mjestu njihovog boravka u Republici Hrvatskoj, ali tek nakon raspisivanja izbora. Istodobno vas obavještavamo da pregled popisa biraca možete izvršiti i putem web stranice Središnjeg državnog ureda za upravu www.uprava.hr a Središnje evidencije popisa biraca upisanih u popis biraca Grada Zagreba putem www.zagreb.hr. dr. Mario Nobilo veleposlanik

Priopćenja