Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – objava biracima

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ljubljani na temelju stavka 1. clanka 29. i stavka 1. clanka 36. Zakona o registru biraca („ Narodne novine“ br. 144/12, 105/15) daje OBJAVU BIRACIMA Predsjednik Republike Hrvatske je 20. svibnja 2020. godine donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori na birackom mjestu u Veleposlanstvu RH u Ljubljani održati ce se od 7-19 sati u subotu 4. srpnja i nedjelju 5. srpnja 2020. godine. Birac koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važecu osobnu iskaznicu, a žele glasati u Republici Sloveniji, zatražit ce - prethodnu registraciju Zahtjev za prethodnu registraciju biraci mogu podnijeti u Veleposlanstvu RH u Ljubljani ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj ili - potvrdu za glasanje izvan mjesta prebivališta bez navodenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj, odnosno države i diplomatsko-konzularnog predstavništva RH gdje ce se zateci na dan izbora, a temeljem koje ce moci glasati na bilo kojem birackom mjestu u RH ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasanje izvan mjesta prebivališta biraci podnose nadležnom uredu prema mjestu prebivališta u RH. Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju važecu osobnu iskaznicu s adresom u inozemstvu, a žele glasati u Republici Sloveniji ili u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju. Zahtjev za aktivnu registraciju i zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije biraci mogu podnijeti u Veleposlanstvu RH u Ljubljani ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj ako ce na dan izbora boraviti u Republici Hrvatskoj. Biraci koji imaju važecu osobnu iskaznicu s prebivalištem u Republici Sloveniji ne trebaju se aktivno registrirati, jer su registrirani po službenoj dužnosti prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Ukoliko na dan izbora žele glasati izvan Slovenije, moraju zatražiti promjenu mjesta aktivne registracije (drugo diplomatsko-predstavništvo, odnosno mjesto u Republici Hrvatskoj). e-Gradani Biraci koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Gradani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-gradani. Zahtjev za aktivnu i prethodnu registraciju biraci mogu podnijeti u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ljubljani, Gruberjevo nabrežje 6 do 24. lipnja 2020. godine. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti aktivnu, odnosno prethodnu registraciju. Zahtjev za aktivnu ili prethodnu registraciju može se podnijeti osobno, poštom, faksom, e-mailom. Zahtjev treba biti vlastorucno potpisan, te mu se mora priložiti preslika valjane hrvatske putovnice ili osobne iskaznice. Obrasci zahtjeva za aktivnu, odnosno prethodnu registraciju dostupni su na javnim stranicama Veleposlanstva RH u Ljubljani (http://si.mvep.hr). Svi biraci mogu do 24. lipnja 2020. izvršiti uvid, te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar biraca u uredima državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opcu upravu Grada Zagreba, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima i putem Sustava e-Gradani. Biraci mogu pregledati svoje podatke upisane u registar biraca na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ Za dodatne informacije obratite se Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ljubljani na brojeve telefona: 01/200 44 01, 01/200 44 09, fax: 01/425 81 06, te e-mail adresu: vrhslo@mvep.hr ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja