OBJAVA BIRAČIMA


Predsjednik Republike Hrvatske donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, koji će se održati u Republici Hrvatskoj i diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu, uključujući Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske u Londonu:
 
u nedjelju 09. lipnja 2024. (od 7 do 19 sati)
 
 
Kako bi mogli glasovati na izborima za Hrvatski sabor u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske birači se pozivaju da
 
do srijede, 29. svibnja 2024. u 24:00 sata
 
izvrše (prethodnu ili aktivnu) registraciju za glasovanje na izborima za Europski parlament u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske. Pozivamo birače da izvrše uvid u Registar birača putem poveznice:   Registar birača Republike Hrvatske (gov.hr) kako bi utvrdili gdje su registrirani za glasovanje. Birači koji žele glasovati na mjestu koje je drugačije od mjesta gdje su registrirani u Registru birača moraju izvršiti odgovarajuću registraciju (prethodnu ili aktivnu):
 
  • Prethodnu registraciju moraju izvršiti birači koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj (s hrvatskom adresom istaknutom na osobnoj iskaznici), a žele glasovati u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske u Londonu (obrazac zahtjeva dostupan je na ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU.docx (live.com)
  • Aktivnu registraciju moraju izvršiti birači koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske u Londonu (obrazac zahtjeva dostupan je na ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU.docx (live.com)
  • Zahtjev za aktivnu registraciju ne moraju podnijeti birači kojima je izdana osobna iskaznica s
podatkom prebivališta izvan Republike Hrvatske ukoliko glasuju u Veleposlanstvu one države u skladu s adresom istaknutom na osobnoj iskaznici. U slučaju kada birač s registriranom adresom u inozemstvu želi glasovati na području druge (različite od adrese na osobnoj iskaznici, tj od adrese koju su prijavili hrvatskim tijelima) diplomatske misije ili konzularnog ureda, ili u Republici Hrvatskoj morat će podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju (obrazac zahtjeva dostupan je na ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE.docx (live.com)
 
U istome roku birači mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju.
 
Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju podnosi se osobno ili putem e-maila conlon@mvep.hr skenirano u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske u Londonu ili putem online sustava e-Građani na čitko velikim slovima popunjenom u cijelosti (s istaknutim punim imenom i prezimenom (prema podacima iz hrvatskih važećih dokumenta) i vlastoručno potpisanom obrascu zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju. Ljubazno molimo birače da pokušaju dostaviti svoje prijave prije gore zadnjeg roka kako bi se imalo vremena za provođenje moguće potrebnih ispravaka.
 
Dodatno, do gore navedenog roka svi birači mogu provjeriti svoj upis, osobne podatke te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka iz Registra birača u Uredima državne uprave u Republici Hrvatskoj, kao i putem diplomatskih misija i konzularnih uredima Republike Hrvatske te putem online sustava e- Građani.
 
Adresa Veleposlanstva Republike Hrvatske u Londonu je 21 Conway Street, W1T6BN London, UK. E-mail adresa na koju je moguće slati zahtjeve za registraciju je conlon@mvep.hr. Dodatne informacije je moguće dobiti i na telefon +44 20 73871144; +44 20 73872022.
 
Detaljne informacije o izborima kao i uvid u Registar birača, svi obrasci zahtjeva te dodatne upute dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave:
https://mpu.gov.hr/izbori-clanova-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske-2024/27967 Službene stranice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske - Naslovna (izbori.hr)
Dodatno, na stranicama Državnog izbornog povjerenstva također su dostupne sve informacije o provedbi izbora Službene stranice Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske - Izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.
 
Na dan izbora birači moraju sa sobom imati dokaz identiteta (osobnu iskaznicu ili putovnicu) kako bi pristupili glasovanju. 
 

Pisane vijesti