Izbori za zastupnike za Hrvatski sabor – Objava biracima

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helsinkiju temeljem clanka 29. stavka 1. i clanka 36. stavka 1. Zakona o registru biraca (NN 144/12, 105/15 i 98/19) objavljuje OBJAVU O PRETHODNOJ I AKTIVNOJ REGISTRACIJI BIRACA Pozivaju se biraci koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i biraci koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) izvršiti: · Prethodnu registraciju - biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu, · Aktivnu registraciju - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu. kako bi mogli glasovati na izborima za zastupnike Hrvatskog sabora koji ce se održati 04. srpnja i 05. srpnja 2020. godine u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Helsinkiju. Zahtjev za aktivnu registraciju ne moraju podnijeti biraci kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, osim ako žele glasovati na podrucju druge države (razlicite od adrese na osobnoj iskaznici, tj. od adrese koju su prijavili hrvatskim tijelima) diplomatske misije ili konzularnog ureda, odnosno u Republici Hrvatskoj. Prethodnu i aktivnu registraciju biraca za glasovanje u Republici Finskoj, biraci mogu proslijediti Veleposlanstvu RH u Helsinkiju najkasnije do srijede 24. lipnja 2020. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju. Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju biraca podnosi se Veleposlanstvu RH u Helsinkiju poštom ili e-maila skenirano uz obvezu prilaganja preslike hrvatske putovnice ili osobne iskaznice. Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/izbori-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor-2020/16317 dostupne su sve detaljne informacije i svi predvideni obrasci zahtjeva. Svi biraci mogu do 24. lipnja 2020. provjeriti svoj upis u registar biraca u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Gradani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka.

Stranice