Veleposlanica Marija Kapitanović je posjetila hrvatsku manjinu u karaševskom kraju i sudjelovala na obilježavanju 55. obljetnice Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Veleposlanica Marija Kapitanović je 17. ožujka 2022. godine posjetila hrvatsku manjinu u Karaševu. Najprije je sudjelovala na kulturnoj manifestaciji u organizaciji Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj posvećenoj 55. godišnjici Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog jezika. U sklopu navedenog događaja u prostorijama Zajedništva je postavljena i izložba „Priča o kravati“ koju je hrvatsko veleposlanstvo u Bukureštu ustupilo Zajedništvu Hrvata u Rumunjskoj.
Veleposlanica se nakon toga sastala s predstavnicima zajednice u Kraševu i Lupaku s kojima je razgovarala o tome kako pripadnici hrvatske manjine vide ekonomsku situaciju u karaševskom kraju i s kojim se brigama susreću u kontekstu ekonomskih i sigurnosnih prilika u Europi. Veleposlanica se sastala s načelnikom Karaševa Petar Bogdan, načelnikom Lupaka Marian Vlasić, župnicima u Lupaku i Karaševu, Juraj Patašan i Petar Rebedžila te predsjednikom Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj i zastupnikom Hrvata u rumunjskom parlamentu Giureci-Slobodan Ghera i predsjednikom Demokratskog saveza Hrvata u Rumunjskoj i predstavnikom u Savjetu Vlade Republike Hrvatske, Petar Hategan.

Pisane vijesti