Veleposlanica RH u posjetu Tehnološkom sveucilištu u Delftu

Na poziv poznatog Tehnološkog sveucilišta u Delftu, veleposlanica Republike Hrvatske A. Gustovic – Ercegovac sudjelovala je, kao clan ocjenjivackog odbora, na Uvodnom programu za 2000 novopridošlih studenata iz stranih zemalja, medu kojima je i nekoliko studenata iz Hrvatske. Cilj spomenutog programa je priprema novih studenata na život i rad u novoj sredini, razvoj novih vještina u multikulturalnoj sredini, timskog rada, dobre organizacije, kao i rješavanje problemskih situacija. Ocjenjivacka komisija procjenjivala je radove pojedinih grupa studenata te njihovu prezentaciju.

Priopćenja