Veleposlanica posjetila Sveucilište u Leidenu

Povodom pocetka nove akademske godine, veleposlanica Andrea Gustovic-Ercegovac prisustvovala je svecanosti otvaranja, održanoj u nekadašnjoj katolickoj crkvi u centru grada u prisustvu studenata, dekana pojedinih fakulteta, rektora svecilišta, roditelja, nastavnickog zbora, politicara (predsjednica Senata i dr.) te mnogobrojnih bivših studenata ovog prestižnog sveucilišta. U cilju daljnjeg unapredenja suradnje s Republikom Hrvatskom posjet je iskorišten za susret s dekanom Pravnog fakulteta, kojom prilikom je izviješteno kako su u završnoj fazi pripreme za razmjenu studenata u okviru programa Erasmus s Pravnim fakultetom u Zagrebu. Takoder, dogovorena je daljnja suradnja s Veleposlanstvom RH u Haagu.

Priopćenja