Tajnik Mehanizma za medunarodne kaznene sudove UN-a Olufemi Elias u posjetu VRH Haag

Veleposlanica RH u KN gda Andrea Gustovic-Ercegovac primila je 14. ožujka 2017. godine u Veleposlanstvu RH u Haagu u nastupni posjet gosp. Olufemi Eliasa (Nigerija), pomocnika glavnog tajnika UN-a, koji od 1. sijecnja 2017. godine obnaša dužnost tajnika Mehanizma UN-a za medunarodne kaznene sudove (MMKS/UNMICT). Gosp. Elias je veleposlanici Gustovic-Ercegovac predstavio mandat MMKS-a, naglasivši znacaj njegovog djelovanja u svrhu završetka postupaka koji su vodeni pred Medunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY) i Medunarodnim sudom za Ruandu (MKSR/ICTR) te ocuvanja njihovog nasljeda. Uz gosp. Eliasa, sastanku je bila nazocna gda Giorgia Tortora, službenica Tajništva zadužena za vanjske odnose MMKS-a.

Priopćenja