Sudjelovanje hrvatske predstavnice Antonije Eremut Erceg na debati Europske kulturne fondacije u Amsterdamu

Na debati Europske kulturne fondacije (European Cultural Foundation – ECF) održanoj u Amsterdamu 25. veljace 2016. sudjelovala je i hrvatska predstavnica Antonija Eremut Erceg iz grada Solina, koja je u svom nastupu predstavila projekt revitalizacije napuštenog tupinoloma u solinskom predjelu Majdan pod nazivom „Mayday! Majdan! Mayday!“. Ova debata, tijekom koje su predstavljena i iskustva talijanskog grada Bologne i nizozemskog grada Leeuwardena, dio je serije debata Europske kulturne fondacije pod nazivom New Democracy kojima se promice aktivnije i kreativnije sudjelovanje gradana u rješavanju društvenih problema u sredinama u kojima žive. Inace, u casopisu ECF-a „Build the City: Towards a Practice-Based Manifesto“, koji je podijeljen sudionicima debate, predstavljen je projekt ,,Majdan Solin!"" te još jedan projekt iz Hrvatske – projekt „POGON - Zagrebacki centar za nezavisnu kulturu i mlade“, pokrenut 2008. godine kao javna neprofitna ustanova u kulturi utemeljena na novom modelu civilno-javnog partnerstva.

Priopćenja